Välkommen till LIGHTer Resultatworkshop den 9 maj 2019

Den 9 maj 2019 arrangerar vi vår årliga resultatworkshop. Under workshoppen presenteras bland annat resultaten från våra senast avslutade FoI-projekt och inspirerande föredrag från våra doktorander och en inspirationstalare. Dagen brukar bli intressant och rolig med mycket diskussioner och bra uppslag till nya projektidéer som kan leda oss vidare utgående från de projektresultat som redovisas.

 


Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Välkomna
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

09.40 Internationellt arbete och LIGHTer International Conference 
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

09.50  Kavalkad
Prodkomp 2, Extreme, Re-Optic

10.50 Bensträckare

11.00 Kavalkad - resultat avslutade LIGHTer-projekt
LIGHTrain, LIGHTCAM, HPMM2

12.00 Lunch

13.10 Projektavalkad, fortsättning
 MACS

13.30 Doktorander från LIGHTer PhD network presenterar sin forskning
Meng Zhang KTH, Marcus Tavares da Costa Uppsala universitet och Sahar Akbarpour KTH.

14.00 Kaffe/te

14.15 Presentation av förslag till uppdatering av Lättviktsagendan

14.30 Presentation av resultat från LIGHTer Småföretag

14.45 Exempel på nytänkande lättviktslösningar, inspirationsföreläsning
Anders Sjunnesson GKN

15.30 LIGHTer Academy - presentation av nya medlemmar 

16.00 Avslut

Med reservation för ändringar

Parallella möten

16.00 – 17.00 LIGHTer Teknikgruppsmöte (endast för LIGHTers medlemmar)
16.00 – 19.00 LIGHTer styrelsemöte (endast för LIGHTers styrelse)

Dokumentation

Relaterat innehåll