Fiberplasma

Automatiserad laserbehandling av metalliska lättviktsmaterial med svårfogade ytor

Projektet adresserar en unik möjlighet att öka hållfastheten för syntetiska och biobaserade fiber via plasmabehandling. Den signifikanta förbättringen av fiberprestanda förväntas kunna leda till tekniksprång gällande kvalitet, kostnad och prestanda för ligninbaserad kolfiber och därmed bidra till exploatering av dessa. Dessutom förväntas prestanda för andra biobaserade och vissa syntetiska fibrer kunna förbättras och därmed fungera som ett hållbarare alternativ till dagens kol- och glasfiberarmerade kompositer. Syftet är att kartlägga orsaken till den markant ökade fiberhållfastheten som kan skapas för vissa fibrer med plasmabehandling och testa konceptet för de fibertyper som är relevanta för deltagarna i genomförbarhetsstudien. Målet är att skapa ett koncept- och beslutsunderlag för exploatering av tekniken och FOI-ansökan. Här ingår prestanda, kostnads- och hållbarhetsperspektiv. Vid förväntat tekniksprång har projektpartners och
referensgruppen teknisk möjlighet att exploatera avancerade, strukturella och lätta kompositer av biofibrer. Dessa förväntas kunna ersätta glas- respektive kolfiber, med mer hållbara material. Vid lyckade resultat med lignin-baserad-precursor kan kolfiber tillverkas av skogsråvara i stället för olja, med färre proces-steg, minskad energiåtgång, billigare råvara och ökat materialutbyte. För höghållfast syntet-fiber innebär tekniken möjligheter till unik prestanda/vikt. Ett FOI-projekt planeras i anslutning till avslutad genomförbarhetsstudie. Detta ska inkludera utveckling och exploatering av plasmabehandlade biofibrer, syntetfiber samt precursors för kolfibertillverkning till en TRL-nivå 5-6 beroende på applikation.

Projektet delfinansieras av Vinnova

Relaterat innehåll