En strategisk satsning för forskning och innovation inom lättvikt

Sedan 2013 har LIGHTer fungerat som ett nav för Sveriges utveckling inom lättviktsområdet. Vi är en branschöverskridande forsknings- och innovationssatsning med syftet att stimulera utveckling av lättviktsteknologier, processer och material.

Genom nätverkande, konferenser och utlysningar möjliggör vi samarbete mellan större industrier, små- och medelstora företag, innovationsorganisationer, universitet och forskningsinstitut.

Vill du vara med och påverka framtidens lättviktsinnovationer?

Nyheter och events

News
query_builder 06 Feb 2024

Läs vår verksamhetsberättelse för 2023!

Nu är vår verksamhetsberättelse för 2023 publicerad! Ta del av den nedan.
News
query_builder 16 Nov 2023

INTERVJU

Från Tyskland till Sverige: Prof. Sebastian Scholz om sitt forskningssamarbete med RISE och LIGHTer
News
query_builder 09 Nov 2023

LIGHTSPAN-projektet optimerar konstruktion & tillverkning av gång- och cykelbroar för en hållbar framtid

Under Stålbyggnadsdagen på Älvsjömässan i oktober presenterade medlemmarna i LIGHTSPAN-projektet, Peter Nilsson Strand, Amer Ali och Annette Fjeld-Hansen, vilken roll GA-optimering och robotsvetsning...
query_builder 18 - 19 Jun 2024

LIGHTer International Conference 2024

Welcome to LIGHTer International Conference 2024 “Towards net zero industry by lightweight innovation”! At this year´s conference, you will have the opportunity to gain comprehensive knowledge of how lightweight innovation can be a catalyst in achieving net zero in the industry. Meet with industry...
Läs mer
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Ta del av det senaste inom lättviktsinnovation

Ett cirkulärt förhållningssätt

För att säkra lättviktsinnovationens stora potential utgår vi från ett värdecirkelperspektiv. I den cirkulära värdekedjan blir innehållet i dagens lättviktslösningar, resurser i framtidens lösningar. Varje aktör integrerar sina respektive värdekedjor i en gemensam cirkulär värdekedja, där alla har sitt ansvar i att nå cirkulära material-, produktutvecklings- och produktionsprocesser och användningsmönster. Allra störst blir effekterna när alla redan i produktutvecklings- och designfasen tänker lättvikt och samtidigt överväger val av affärsmodell.

Vårt internationella arbete

Internationalisering är av stor strategisk relevans för LIGHTer. Vi deltar aktivt i flertalet internationella sammanhang kring lättviktsinnovation.

0

unika organisationer har fått finansiering sedan 2013. Fler tillkommer löpande.

0
%

godkända hållbarhetsanalyser för finansierade projekt

0

vetenskapliga artiklar publicerade av LIGHTer Academy sedan 2013