En strategisk satsning för forskning och innovation inom lättvikt

Sedan 2013 har LIGHTer fungerat som ett nav för Sveriges utveckling inom lättviktsområdet. Vi är en branschöverskridande forsknings- och innovationssatsning med syftet att stimulera utveckling av lättviktsteknologier, processer och material.

Genom nätverkande, konferenser och utlysningar möjliggör vi samarbete mellan större industrier, små- och medelstora företag, innovationsorganisationer, universitet och forskningsinstitut.

Vill du vara med och påverka framtidens lättviktsinnovationer?

Nyheter och events

News
query_builder 16 Nov 2023

INTERVJU

Från Tyskland till Sverige: Prof. Sebastian Scholz om sitt forskningssamarbete med RISE och LIGHTer
News
query_builder 09 Nov 2023

LIGHTSPAN-projektet optimerar konstruktion & tillverkning av gång- och cykelbroar för en hållbar framtid

Under Stålbyggnadsdagen på Älvsjömässan i oktober presenterade medlemmarna i LIGHTSPAN-projektet, Peter Nilsson Strand, Amer Ali och Annette Fjeld-Hansen, vilken roll GA-optimering och robotsvetsning...
News
query_builder 30 Oct 2023

LIGHTER ACADEMY SÖKER INDUSTRIELLA GRÄNSGÅNGARE OCH POSTDOKTORER

Nu har du chansen att söka finansiering från LIGHTer Academy, ett nätverk inom LIGHTer som syftar till att samla industri- och akademiforskare inom lättviktsområdet. LIGHTer Academy söker nu utförare...
query_builder 24 Jan 2024

LIGHTer Årsstämma 2024

Välkommen på digital årsstämma! Vi bjuder in till två årsstämmor; en för SIP LIGHTer och en för Medlemsprogram Lättvikt. Nominera gärna kandidater till styrelsen genom att höra av dig till Ingrid Bergqvist (mingrid.bergqvist@ri.se) senast den 29 november. Underlag till årsstämman publiceras senast...
Läs mer
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Ta del av det senaste inom lättviktsinnovation

Ett cirkulärt förhållningssätt

För att säkra lättviktsinnovationens stora potential utgår vi från ett värdecirkelperspektiv. I den cirkulära värdekedjan blir innehållet i dagens lättviktslösningar, resurser i framtidens lösningar. Varje aktör integrerar sina respektive värdekedjor i en gemensam cirkulär värdekedja, där alla har sitt ansvar i att nå cirkulära material-, produktutvecklings- och produktionsprocesser och användningsmönster. Allra störst blir effekterna när alla redan i produktutvecklings- och designfasen tänker lättvikt och samtidigt överväger val av affärsmodell.

Vårt internationella arbete

Internationalisering är av stor strategisk relevans för LIGHTer. Vi deltar aktivt i flertalet internationella sammanhang kring lättviktsinnovation.

0

unika organisationer har fått finansiering sedan 2013. Fler tillkommer löpande.

0
%

godkända hållbarhetsanalyser för finansierade projekt

0

vetenskapliga artiklar publicerade av LIGHTer Academy sedan 2013