Syfte och mål: Målet med detta projekt är att utveckla nya polymerformuleringar som kommer att hjälpa till att leda bort värmen från de områden där den är känslig för att bygga upp och bryta ner material, vilket leder till partiella urladdningar och slutligen förtida fel på system, t.

ex. i elektronik, i batterier och i
batteripacks och elektriska motorer. I detta projekt kommer man att undersöka hur man kan ersätta en del av de fossilbaserade materialen med mer hållbara alternativ som nanocellulosa, cellulosafibrer, lignin och stärkelse för att minska vikten och koldioxidavtrycket.

Förväntade effekter och resultat:
Kompositerna kommer att användas i batteripacks, elektronik och
små motordelar där de kan testas med avseende på lätthet i bearbetningen, effektivitet i
värme och deras egenskaper vid åldrande i användningsmiljön. Detta kommer att gynna slutanvändarna Scania och Xylem eftersom de kommer att få lättare och effektivare delar med längre livslängd och mindre koldioxidavtryck. Materialförsörjningsföretag som St. Gobain och Granode (SME) kommer att få tillgång till denna marknad för sina råvaror och kunskap om materialspecifikationer som är av intresse.

Upplägg och genomförande:
WP1 är projektledning och kommer att utföras av RISE. WP2 kommer att omfatta simulering och experimentell verifiering av polymera kompositformuleringar och processbarhet vid Umeå universitet.WP3 kommer att bestå av RISE:s tillverkning av filmerna.WP4 kommer att omfatta karakterisering av värmeledningsförmåga, fukt- och värmekänslighet och bearbetningsviskositet, och accelererat åldrande som utförs av RISE polymeravdelning i samarbete med industripartnerna.Detta kommer att ske i laboratoriet under simulerade förhållanden. WP5 kommer att fokusera på kommunikation.

Kontaktuppgifter

Stacy Trey    
Stacy.trey@ri.se

Abhilash Sugunan     
Abhilash.sugunan@ri.se

Wei Zhao
Wei.zhao@ri.se

Nicolas Boulanger    
Nicolas.boulanger@umu.se

Xueen Jia    
Xueen.Jia@umu.se

Thomas Wågberg    
Thomas.wagberg@umu.se

Tiva Sharifi    
Tiva.sharifi@scania.com

Amit Kumar    
Amit.Kumar@xylem.com

Mojtaba Kohan    
Mojtaba.kohan@granode.com

Eustache Danysz    
Eustache.Danysz@saint-gobain.com

Sarah Plain    
Sarah.Plain@saint-gobain.com

Projektet delfinansieras av Vinnova

07 Nov - 2022

Projektstart

01 Nov - 2023

Projektslut

Relaterat innehåll