Medlemsprogram Lättvikt

Cirka 60 organisationer har valt att bli medlemmar i Medlemsprogram Lättvikt. Som medlem får du ett unikt nätverk av stora och små företag samt högskolor och institut verksamma inom lättviktsteknologi. Du är också med och tar ett gemensamt nationellt ansvar för att utveckla världsledande lättviktsteknik i Sverige. 

Medlemsprogram Lättvikt är fristående från SIP LIGHTer och drivs av en egen styrelse. Medlemsprogrammet och SIP LIGHTer delar dock verksamhetsledning. 

Som medlem får du tillgång till nyheter om lättviktsområdet, omvärldsbevakning, kompetensutveckling och nätverkande. Vi erbjuder även spännande diskussioner om framtida projekt och studiebesök hos branschkollegor. Scrolla hela vägen ner och lär dig mer om vad vi gör, samt vilka medlemsförmåner som vi erbjuder. 

Idag har medlemsprogrammet cirka 60 medlemsorganisationer - alltifrån OEM, små- och mellanstora företag till universitet och högskolor.

Välkommen som medlem
Alla företag med ett svenskt organisationsnummer kan ansöka om medlemskap. Se hur du kan bli medlem här

Kontakt
Välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du här.

Medlemsförmåner

  • Göra studiebesök hos medlemsorganisationer i samband med våra nätverksträffar
  • Kostnadsfri tillgång till webbaserade kurser samt rabatt på klassrumskurser
  • Föreslå, delta i och dra nytta av strategiska satsningar. Läs mer om våra strategiska satsningar.
  • Ansöka om Medlemscheckar för alla vinstdrivande medlemmar med färre än 250 anställda. Läs mer om Medlemscheckar.
  • Delta i strategidiskussioner om Lättviktsagendans innehåll
  • Delta och rösta på Medlemsprogram Lättvikts årsstämma
  • Utvalda medlemsrabatter på lättviktskonferenser och kurser
  • Delta i Medlemsprogram Lättvikts Teknikgrupp, vilket är ett forum där utbyte av industrierfarenheter, bildande av projektkonsortium och projektdiskussioner äger rum. Teknikgruppen är en möjlighet för medlemmarna att göra sina röster hörda
Page

Strategiska satsningar

Kort om Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar Medlemsprogram Lättvikt har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på...
Page

Medlemscheckar

Kort om Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar Syftet med Medlemscheckarna är att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Medlemscheckarna kan hjälpa företag att ta...
Page

Rabatter för medlemmar

Följande rabatter finns tillgängliga för Medlemsprogram Lättvikts medlemmar 2021 genom våra icke vinstdrivande medlemmar. Organisation Typ av evenemang Rabatt Polymercentrum 28-sep: Säljföreläsning 12...