LightWind

Genomförbarhetsstudie för flytande vindkraft med ny lättviktsgenerator

Syfte och mål: Syftet med genomförbarhetsstudien är att undersöka potential och utmaningar för att lyfta idén om Hagnesias generatorlösning för flytande vindkraft med. Målen är att kvantifiera idéns lättviktspotential samt att kartlägga hur en sådan innovation så effektivt som möjligt kan kommersialiseras på marknadsmässiga grunder.

För detta utformas och utvärderas ett större FoI-projekt för att lyfta mognadsnivån för Hagnesias generatorteknik för applikationen havsbaserad vindkraft samt kartlägga riktade FoI-insatser för en systemlösning.

Förväntade effekter och resultat:
De främsta resultaten från genomförbarhetsstudien är en kartläggning av den lättviktspotential som Hagnesias generatorteknik möjliggör inom flytande vindkraft samt en en konkret projektplan för att lyfta den tekniska mognadsnivån för Hagnesias generatorteknik för applikationen havsbaserad vindkraft. Med detta läggs grunden för större forksningsprojekt för att realisera en sådan innovation.

Upplägg och genomförande:
I samarbete mellan maskintillverkaren Hagnesia, vindkraftsutvecklaren SeaTwirl samt forskningsinstitutet RISE kommer projektet först att utvärdera lättviktsaspekterna ur ett systemperspektiv för både horisontalaxlade konventionella vindturbiner samt för en vertikalaxlad vindturbin. Därefter kartläggs hur ett FoI-projektet bör genomföras för att ta fram och testa en applikationsanpassad prototyp av generatorn i simulerad offshore-miljö (TRL 6) samt för att utvärdera och lyfta mognadsnivån för en motsvarande systemlösningen för flytande vindkraft.

Kontaktpersoner

Liselotte Ulvgård    
Liselotte.ulvgard@hagnesia.com

Andreas Oscarsson    
Andreas.Oscarsson@seatwirl.com

Anders Wickström    
anders.wickstrom@ri.se
 

07 Nov - 2022

Projektstart

03 Nov - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll