IDEAL

Improved Resistance Spot Weldability of Aluminium for Advanced Light-Weight Designs

Syfte och mål: Detta projekt ska skapa en guideline för ökad punktsvetsbarhet av avancerade aluminiumkomponenter. Projektet kommer leda till ökad kunskap gällande hur olika materialegenskaper och defekter påverkar svetsbarheten hos avancerade aluminiumlegeringar, samt skapa en relevant kravbild för nya avancerade svetssystem gällande vilka funktioner som krävs för att öka svetsbarheten för olika typer av aluminiumkomponenter.

Sammanfattningsvis kommer projektet skapa ökade möjligheter att designa och konstruera avancerade lättviktskomponenter i aluminium.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer leda till kraftigt ökade möjligheter att minska vikt genom ökat användande av avancerade aluminiumkomponenter. Den guideline som projektet ämnar skapa kommer ge ökad kunskap inom området, och leda till att kunskapen höjs inom hela produktionskedjan, från materialframställning till färdig produkt.

Upplägg och genomförande:
Projektet består av ett konsortium med stor kompetens inom hela produktionskedjan.
Arbetet är uppdelat i 6 arbetspaket:
AP1 - Definition av material, materialkombinationer och kvalitetskrav
AP2 - Materialegenskaper och dess inverkan på svetsbarhet
AP3 - Avancerade lösningar, utrustning och adaptiva system
AP4 - Utvärdering av strategier för ökad svetsbarhet
AP5 - Demonstratorer
AP6 - Projektledning, kunskapsspridning och rapportering

Kontaktpersoner

Pia Borg    
pia.borg@swerim.se

David Löveborn    
david.loveborn@swerim.se

Ove Bengtsson    
ove.bengtsson@ages.se

Sean Farrell    
sean.farrell@gaming-engineering.com

Carlos Muñuz Luque    
cmunozl@gestamp.com

Josu Ramon Rodriguez    
jramon@gestamp.com

Håkan Andersson    
han@se.gestamp.com

Jan Backlund    
jan.Backlund@hydro.com

Woijciech Osikowicz    
wojciech.osikowicz@hydro.com

Mark Kragh    
mark.jkragh@reliefed.com

Marie Fredriksson    
marie.fredriksson@ri.se

Anton Bjurenstedt    
anton.bjurenstedt@ri.se

Oscar Andersson    
oscar.andersson@ri.se

Per Lindahl    
per.lindahl@volvocars.com

Martin Olsson    
martin.olsson.2@volvocars.com

Sune Evertsson    
sune.evertsson@volvocars.com

Projektet delfinansieras av Vinnova

02 Nov - 2022

Projektstart

30 Jun - 2025

Projektslut

Relaterat innehåll