Regionala noder

Under de år som LIGHTer funnits har fem regioner i olika perioder tagit initiativ till att skapa regionala LIGHTer-noder. De regioner som har eller har haft LIGHTer-noder är Blekinge, Norr, Småland, Västra Götaland och Östergötland. 

Västra Götaland

Små- och medelstora företag i samarbete Noden i Västra Götaland utgör ett nätverk av företag och forskningsutövare och är en viktig regional plattform. Nodens aktiviteter fokuserar på små och medelstora företag som vill och kan växa, och där stora företag ingår som motorer. Branscher i fokus är flyg...