FastDLight

Ny design av fästelement för lättviktsapplikationer

Syfte och mål: Projektets syfte är att utveckla nya fästelement, som möjliggör nya konstruktionslösningar med lägre vikt. Mer specifikt saknar de nya fästelementen en utstickande spets på förbandets baksida, som dagens fästelement har.

Detta möjliggör konstruktioner med plana plåtar och flänsar vilket kan sänka konstruktionens vikt betydligt. Huvudmålet för projektet är att utveckla och utvärdera olika fästelement med avseende på fogbarhet, demonterbarhet, möjlighet till storskalig tillverkning av fästelementet och möjlighet till implementering av tekniken i serieproduktion.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att utveckla och utvärdera en ny typ av fästelement som inte bär med sig den utstickande spetsen. Detta innebär att fler typer av konstruktioner, t.ex. plana plåtar eller flänsar kan fogas, vilket i sin tur innebär lägre vikt. Dessutom väger det nya fästelementet i sig mindre än det som används idag och det möjliggör enkel demontering av förbandet. Detta är en viktig egenskap för att möjliggöra ett cirkulärt materialflöde. Ytterligare en fördel är att det nya fästelementet kan användas i utrustning som redan är installerad hos stora industriföretag idag.

Upplägg och genomförande:
Projektet kommer genomföras genom samarbete mellan forskningsinstitut och industri och är uppdelat i fyra arbetspaket (WP). WP1 fokuserar på utveckling av fästelement och val av material som ska fogas i fogningsprovningen. WP2 innehåller fogningsprovning och utvärdering av fästelementen med avseende på bl.a. fogbarhet och demonterbarhet. WP3 kommer ta fram en färdplan för implementering av av tekniken i produktion. WP4 handlar om projektledning och projektgenomförande. Det första arbetspaketet leds av Atlas Copco och de andra arbetspaketen leds av RISE.

Kontaktuppgifter

Oscar Andersson    
oscar.andersson@ri.se

Andreas Reeb    
andreas.reeb@ri.se

Jan Skogsmo    
jan.skogsmo@ri.se

Paul Briskham    
paul.briskham@atlascopco.com

Lewis Jepps    l
ewis.jepps@atlascopco.com

Ove Bengtsson    
ove.bengtsson@ages.se
 

Projektet delfinansieras av Vinnova

08 Nov - 2022

Projektstart

08 Jul - 2023

Projektslut

Relaterat innehåll