NC-DRÖN

Nanocellulosa-förstärkta kompositmaterial för eldrivna drönare

Syfte och mål: Syftet med projektet är att undersöka om man genom att dispergera nanocellulosa i epoxi kan tillverka ett material med tillräckligt goda egenskaper för att uppfylla kraven som ett lämpligt biobaserat materialval inom flygsektorn.

Exempel på materialegenskap som ska karakteriseras är böjhållfasthet. Målet med projektet är att se om detta biobaserad material kan vara ett alternativt materialval till komponenter i en elektrisk drönare avsedd för gallring av skog. Projektet är ett samarbete mellan FineCell, AirForestry, RISE samt Linköpings Universitet.

Förväntade effekter och resultat:
En förväntad effekt av projektet är att hitta en nytt biobaserat material med tillräckligt goda egenskaper för att kunna användas i en flygande applikation. En ökad användning av biobaserade material är önskvärt för att kunna minska användningen av fossila material. Resultaten förväntas att kunna påvisa att dessa material är potentiella materialkandidater till komponenter i en drönare. Om resultaten är goda planeras ett FoI-projekt där vi ämnar att fortsätta karakteriseringen av det nya materialet.

Upplägg och genomförande:
Studien består av fem arbetspaket. Det första arbetspaket handlar om att undersöka hur väl man kan dispergera nanocellulosa i epoxi. Arbetspaket 2 består av att tillverka provstavar från epoxin med dispergerad nanocellulosa. Arbetspaket 3 handlar om att karakterisera materialet med olika metoder, t.ex. trepunkts-böj. I arbetspaket 4 kommer en demonstrator tas fram i form av en drönarkomponent. Det är i dagsläget inte bestämt exakt vilken komponent som ska tas fram men någon typ av infästning på drönaren är ett lämpligt alternativ. Vidare handlar AP5 om att rapportera våra resultat.

Kontaktpersoner

Mikael Segersäll    
mikael.segersall@liu.se

Mats Bergwall    
mats.bergwall@ri.se

Jonatan Henschen    
jonatan.henschen@finecell.se

Mauritz Andersson    
mauritz@airforestry.com
 

Projektet delfinansieras av Vinnova

08 Nov - 2022

Projektstart

07 Nov - 2023

Projektslut

Relaterat innehåll