LSAM-SAFE

Large Scale Additive Manufacturing of RescueRunner by Safe at Sea

Syfte och mål
Syftet är att utveckla en lättare design och mer hållbar produktion av Safe at Seas RescueRunner, samt ta steg mot en mer cirkulär värdekedja. Följande mål är uppsatta för projektet: 1. Utveckla och testa det mekaniskt återvunna materialet för additiv tillverkning 2. Skapa en lättare RescueRunner-design som ska skrivas ut med storskalig additiv tillverkning 3. Skriva ut RescueRunner i det utvecklade materialet 4. Främja den cirkulära ekonomin genom användning av återvunna fiskenät till kompositmaterialet, samt undersöka hur en printad RescueRunner kan malas ner och användas igen

Förväntade effekter och resultat
För Netovations del, som ett start-up företag, kommer projektet hjälpa deras utveckling och slutgiltiga mål - en mer cirkulär och hållbar marinindustri. Safe at Sea, som är ett SMF, kommer få hjälp med att utveckla sin RescueRunner, där designoptimering, materialutveckling och användning av 3D-printing som produktionsmetod resultera i att minska materialanvändningen med 30-40 %. Utöver det kommer projektet visa upp möjligheterna och potentialen med cirkulära material i kombination med 3D-printing, och hur det går att implementera med hjälp av simulering och designoptimering.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer pågå under 24 månader och består av följande arbetspaket (ansvarig inom parentes): AP 1 Projektledning (RISE) AP 2 Materialutveckling och karakterisering, samt återvinning av material från AP 4 (RISE) AP 3 Designoptimering för viktbesparing och 3D-printing (Netovation) AP 4 Tillverkning av testobjekt samt fullstor demonstrator (Safe at Sea) AP 5 Hållbarhetsanalys för processerna inom projektet (RISE) Arbetspaketen består i sin tur av olika uppgifter, leveranser och milstolpar, där allting är tidsatt för att se till att projektet avslutas i tid samt når sina mål
 

Kontakt
Johan Landberg    
johan.landberg@ri.se

Mohammad Rouhi    
mohammad.rouhi@ri.se

Woodrow Wiest  
woodrow.wiest@ri.se

Robin Teigland    
robin.teigland@chalmers.se

Jon Erik Borgen    
jeb@doni.no

Kaj Lehtovaara    
kaj.lehtovaara@safeatsea.se
 

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Aug - 2023

Projektstart

31 Jul - 2025

Projektslut

Relaterat innehåll