Syfte och mål: Projektets idé är att stabilisera höga byggnader med trästomme med hjälp av extra dämpning i stället för tillförsel av extra massor högst upp i byggnaden. Inom denna genomförbarhetsstudie kommer möjligheten att minska de vind-inducerade rörelsen i lätta höga träbyggnader genom att tillföra extra dämpning till byggnaden i stället för att tillföra massa att undersökas.

Additiv dämpning innebär en smart och innovativ funktion som också innebär att konstruktören har kännedom om dämpningen redan under designstadiet.

Förväntade effekter och resultat:
Resultatet från projektet förväntas vara en analys av hinder och möjligheter att använda extra dämpare i en högre träbyggnad för att med bibehållen nivå på komfort kunna minska vikten. Det kommer innebära möjlighet att optimera nya höga byggnader tidigt i produktutvecklingen. Extra dämpning, med känd storlek, skulle sannolikt göra det möjligt att få fram beräkningsmodeller som stämmer bättre och då också optimera byggnaden för att minska mängden extra massa som måste tillföras.

Upplägg och genomförande:
Projektet kommer att innehålla en analys av förutsättningarna och hinder för att gå vidare till ett FoI-projekt där dämpningslösningar kan testas i beräkningsmodeller och i en mock-up för att utvärdera deras användning i höga träbyggnader. I denna genomförandestudie kommer en state-of-the-art rapport kring dämpningstekniker som använts i andra typer av konstruktioner att genomföras. Dessa lösningar kommer möjligheten att använda dem i höga trähus att analyseras. Inom projektet medverkar forskningsutförare, beställare, konstruktörer och leverantörer av byggsystem.

 

Foto: Martinsons / Jonas Westling

Kontaktpersoner

Marie Johansson, RISE    
Marie.johansson@ri.se

Pierre Landel, RISE    
Pierre.landel@ri.se

Andreas Linderholt, LNU    
Andreas.linderholt@lnu.se

Elias Baena, Tyréns    
Elias.baena@tyrens.se

Kristoffer Malm, Tyréns    
kristoffer.malm@tyrens.se

Erik Johannson, Skellefteå kommun    
erik.a.johansson@skelleftea.se

Peter Jacobsson, Martinsons    
peter.jacobsson@martinsons.se

Jacob Forselius, Martinsons    
jakob.forsselius@martinsons.se
 

Projektet delfinansieras av Vinnova

02 Nov - 2022

Projektstart

31 Oct - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll