Syfte och mål: Huvudsyftet med detta projekt är att återanvända de textila tyger som används i olika branscher efter deras livslängd. I stället för att kassera textilmaterial eller förbränna dem efter deras livslängd kan rengöringsprocesser och / eller behandlingar utföras på textilierna för att använda dem i specifika kompositapplikationer.

På detta sätt kan strukturella kompositer, såsom biobaserade sandwichkompositer bli billigare, och uppnå förbättrade egenskaper.

Förväntade effekter och resultat:
Då en textil struktur komprimeras vid användning, sker det en minskning av textilens porositet, varvid egenskaperna och prestandan försämras. Detta är även en av de främsta anledningarna till att textilen genomgår förändringar under bearbetningen. Dessutom utsätts textilen för olika mekanisk påverkan vid användningen, vilket medför en nedbrytning av textilen vilket resulterar i fiberförlust. Det textilavfall som projektförslaget fokuserar på har fortfarande goda egenskaper, såsom styrka och hållbarhet, och det skulle därmed kunna användas i kompositmaterial.

Upplägg och genomförande:
Vid Högskolan i Borås har det gjorts ett förarbete gällande metoder för att inkorporera återvunna textilier i en sandwichkomposit. Återvunnen textil kan införlivas i sandwichstrukturen, vilket leder till bra strukturell prestanda och egenskaper. Egenskaperna kan varieras, eftersom textilier kan har varierande tjocklek, strukturer och porositet vilket kan resultera i olika egenskaper för kompositen.Målapplikationen för dessa material kan vara sandwichkompositer, där textilen används som kärnmaterial.

Kontaktpersoner

Pooria Khalili     
pooria.khalili@hb.se

Mikael Skrifvars    
mikael.skrifvars@hb.se

Mikael Danielsson     
mikael.danielsson@albint.com

Adib Kalantar    
adib.kalantar@muovitech.com

Birgitha Nystrom    
birgitha.nystrom@podcomp.se

Peter Andersson    
peter.andersson@dinair.se
 

Projektet delfinansieras av Vinnova

08 Nov - 2022

Projektstart

07 Nov - 2025

Projektslut

Relaterat innehåll