Våra nätverk

För att öka innovationstakten och höja lättviktskompetensen i Sverige krävs nationell samverkan. Under åren har flera grupper växt fram inom ramen för LIGHTer och vi har idag fem självständigt drivna nätverk: LIGHTer Academy, LIGHTer PhD Network, LIGHTer Småföretag, LIGHTer Regionala Noder och LIGHTer Produktoptimering. 


LIGHTer Academy

För att öka innovationstakten och höja lättviktskompetensen i Sverige krävs nationell samverkan. Under åren har flera grupper växt fram inom ramen för LIGHTer, och vi har idag fem nätverk kopplade till LIGHTer: LIGHTer Academy, LIGHTer PhD Network, LIGHTer Småföretag, LIGHTer Regionala Noder och LIGHTer Produktoptimering. Nätverken drivs av egna ledningsgrupper, men har gemensam styrelse med LIGHTer.

Läs mer om LIGHTer Academy


LIGHTer PhD Network

LIGHTer PhD Network etablerades 2014 och är ett tvärvetenskapligt nätverk för doktorander, som drivs av Luleå Tekniska Universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Nätverket har som syfte att sammanföra doktorander från olika discipliner för att höja innovationsnivån inom lättviktsområdet.

Läs mer om LIGHTer PhD Network.

LIGHTer Produktoptimering är ett nätverk som tar fram metoder, verktyg och processer för en optimeringsdriven utveckling. Det är industridrivet och arbetar utifrån insikten att de deltagande företagen har gemensamma generiska utmaningar inom optimeringsdriven produktutveckling. För att möta utmaningarna arrangerar LIGHTer Produktoptimering seminarier samt koordinerar examensarbeten och forskningsansökningar.

Ett av LIGHTers strävansmål är att halvera vikt och samtidigt minska utvecklingstiden. Det kan vi göra med bland annat virtuella verktyg för produktoptimering där fokus oftast är viktminskning.

Läs mer om LIGHTer Produktoptimering.


LIGHTer Småföretag

LIGHTer Småföretag är en satsning som syftar till att hjälpa svenska små- och medelstora företag att bli specialiserade leverantörer av lättviktslösningar till svensk industri. Projekten inom LIGHTer Småföretag ska kunna kopplas till Lättviktsagendan och bidra till att uppfylla dess effektmål. Två projektformer kan sökas: Småföretagsprojekt och Deeptech-projekt. Småföretagsprojekt utformas individuellt efter projektets natur. Deeptech-projekt är för start-ups/småföretag inom lättviktsområdet som ska ta nästa steg i sin lösningsutveckling och kommersialisering.

Läs mer om LIGHTer Småföretag på Vinnovas sida.


LIGHTer Regionala Noder

Under de år som LIGHTer funnits har fem regioner i olika perioder tagit initiativ till att skapa regionala LIGHTer-noder. De regioner som har eller har haft LIGHTer-noder är Blekinge, Norr, Småland, Västra Götaland och Östergötland. 

Noden i Västra Götaland utgör ett nätverk av företag och forskningsutövare och är en viktig regional plattform. Nodens aktiviteter fokuserar på små och medelstora företag som vill och kan växa, och där stora företag ingår som motorer. Branscher i fokus är flyg och fordon utan att exkludera andra. Vi har arbetat sedan 2014. 

Läs mer om LIGHTer Nod Västra Götaland här