LIGHTer Academy

Om LIGHTer Academy

LIGHTer Academy är ett unikt akademiskt nätverk som startade 2014 och har finansiering i minst 12 år. Stommen är 12 deltidsfinansierade seniora universitetsforskare. De forskar tvärvetenskapligt tillsammans med fokus på lättvikt ca 20 % av sin tid. De har även möjlighet att bjuda in internationella forskare till Sverige eller själva resa utomlands via LIGHTer Academys budget. Forskarna kommer från olika ämnesområden och universitet. Tanken är att ha ett helhetsperspektiv på lättvikt och att inspirera och dra nytta av varandra för att större tekniksprång. 

Till nätverket är också en rad framstående företag och forskningsinstitut knutna. Syftet är formulera rätt forskningsfrågor tillsammans så att företagens behov i framtiden möts.  

Kontakta gärna någon av de akademiska forskarna nedan om du har några idéer eller bara vill prata om teknik och framtiden.

LIGHTer Academys publikationer

Forskarna inom LIGHTer Academy publicerar regelbundet vetenskapliga artiklar. Gå till publikationslistorna för att se vilka artiklar som publicerats de senaste åren.

Medlemmar i LIGHTer Academy

Person

Malin Åkermo

Lättviktsstrukturer, KTH
Person

Dan Zenkert

Lättkonstruktioner, KTH
Person

Greta Lindwall

Materialvetenskap, KTH
Person
camera_alt

Martin Fisk

Materialkunskap & tillämpad matematik, Malmö högskola
Person
camera_alt

Anna-Lena Ljung

Strömningslära och experimentell mekanik, Luleå tekniska universitet