Kontakt

På den här sidan kan du se hur LIGHTer är organiserat. Vi är uppdelade i ett programkontor, styrelse, ledningsgrupp, och valberedning. Här hittar du även kontaktuppgifter till oss - välkommen att höra av dig!

För dig som sitter i styrelsen eller ledningsgruppen finns möjlighet att komma åt de sidorna lite längre ned.

Vi sköter det dagliga arbetet med LIGHTer och Medlemsprogram Lättvikt.

Styrelsen är beslutande organ för SIP LIGHTer och Medlemsprogram Lättvikt.

Person

Malin Åkermo

Lättviktsstrukturer, KTH

Ledningsgruppen förbereder frågor för styrelsen tillsammans med verksamhetsledningen, och har en rådgivande roll för LIGHTers verksamhet.

Ordförande för valberedningen är Ingrid Bergqvist.

Ansvarig för LIGHTer Teknikgrupp är Anders Sjunnesson.
 

 


Ledningsgruppen - inloggning

Här kan du i Ledningsgruppen logga in och ta del av dokument och underlag.

 


Styrelsen - inloggning

Logga in och ta del av styrelsedokumenten

VIA
Jag accepterar LIGHTers och RISE Integritetspolicy.