LIGHTer Småföretag

Om satsningen

LIGHTer Småföretag har som syfte att utveckla små- och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktsteknologi åt svensk industri. Ambitionen är att mindre företag snabbt och utan stor administration ska få finansiering för att utveckla sina idéer i korta projekt. Målet är att ha en utlysning per år.

Vilka riktar sig projektet till?

Vi vill stötta svenska små och medelstora företag (SMF) inom lättviktsteknologi, se Vinnovas definition av SMF. Vi är särskilt intresserade av att stödja mindre företag som tidigare inte fått större offentliga forskningsmedel. De företag som tidigare inte fått större finansieringsbidrag för forskning kommer att prioriteras i bedömningen. Vidare vill vi stödja småföretag som är mer etablerade i det svenska innovationssystemet att ta steget ut i de europeiska forskningsprogrammen. 

Syftet med satsningen är att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer som bidrar till svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsområdet.  

Alla teknikområden med bäring på lättvikt är välkomna att ansöka. 

Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt och Vinnova arbetar för en jämställd samhällsutveckling. Det innebär att sökande ska ta hänsyn till jämställdhet vid exempelvis val av projektledare, sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare, arbetsfördelning, makt och inflytande i projektet, involvering av målgrupp och utveckling av idéer och lösningar

Småföretagsprojekt 
Småföretagsprojekt utformas individuellt efter projektets natur och omfattar exempelvis valideringsprojekt där ett SMF i samarbete med relevanta aktörer utvecklar en prototyp eller demonstrerar en tillverkningsteknik, antingen självständigt eller tillsammans med industrin. 
Maximalt 500 000 SEK kan beviljas som bidrag och en typisk projekttid är 3–6 månader. För att SMF ska delta aktivt i arbetet reserveras minst 25 000 SEK av bidraget till SMF för faktiska kostnader såsom personalkostnader, material, resor m.m. Stöd kan ges med upp till 50 % av projektets kostnader. 

Deeptech-projekt
Deeptech-företag definieras som forskningsintensiva start-ups/småföretag med ambition att skala upp och har som mål att kommersialisera ett forskningsresultat eller en avancerad teknologi som resulterar i långa, komplexa, ofta kapitalintensiva utvecklingsprocesser. Inom ramen för Deeptech-erbjudandet vill vi främja att start-ups/småföretag inom lättviktsområdet tar nästa steg i sin lösningsutveckling och kommersialisering. Detta genomsamarbete med andra relevanta företag och/eller aktörer och med koppling till relevanta branscher. 

Maximalt 750 000 SEK kan beviljas som bidrag. Maximal projekttid är 12 månader. Stöd kan ges med upp till 50 procent av projektets kostnader.