Multimaterialdesign är fördelaktigt för att skapa lätta och cirkulära produkter t.ex. inom fordonsindustrin. Sådana konstruktioner innebär dock stora utmaningar vad gäller sammanfogning av de olika materialen och alla tillgängliga sammanfogningsmetoder har en eller flera begränsande nackdelar. I synnerhet involverar de ett extra sammanfogningselement, som en skruv eller en nit, som lägger till vikt, kostnad och ett koldioxidavtryck genom tillverkning och logistik av elementet.
I det aktuella projektet kommer en vanlig sammanfogningsmetod, motståndspunktsvetsning, att kombineras med ett tunt mellanskikt eller med formning av en av komponenterna för att skapa en innovativ sammanfogningsmetod som kommer att övervinna de metallurgiska utmaningar som är förknippade med svetsning av olika material. Dessutom kommer RSW att kombineras med limning för att skapa hybridfogar. De innovativa fogningsmetoderna kommer att uppfylla fogens krav samtidigt som de är mer kostnadseffektiva jämfört med de mekaniska fogningsmetoderna som används idag. Dessa innovativa svetsmetoder har hittills endast utförts på mindre testkuponger, utan lim och utan någon bedömning av kostnadseffektiviteten. Projektet syftar till att öka metodens tekniska beredskapsnivå genom att överbrygga dessa gap. Genom att foga med RSW uppnås en kostnadseffektiv fogningsmetod för lätta och cirkulära material och ett hinder för införande av cirkulära material kan elimineras.

Projektpartners
Swerim
RISE
Volvo Cars
ArcelorMittal
Hydro Etxtuded Solutions
AGES Kulltorp AB

Projektet delfinansieras av Vinnova

15 Aug - 2023

Projektstart

31 Dec - 2025

Projektslut

Relaterat innehåll