LISA

Låg hållbarhetspaverkan vid återvinning av aluminium

Syfte och mål: Denna studie syftar till att identifiera hållbarhet och kostnadsförbättringspotential för värmeväxlare för fordon (auto HEX), samt nya affärsmöjligheter för att minimera värdeförluster. Denna förstudie fokuserar på två steg i värdekedjan, och tanken är att generera kunskap för att ytterligare utöka, i ett framtida FoU-projekt, kostnadsanalysen av hela värdekedjan för auto HEX.

Frågan som ska besvaras är: hur använder man det beklädda materialet på bästa sätt för att minimera värdeförlusten?

Förväntade effekter och resultat:
Förstudien fokuserar på kostnads- och återvinningsanalys av uttjänt skrot av auto HEX. Datainsamling är att undersöka vilka möjligheter som finns nuförtiden. Materialanalysen är en förstudie för att verifiera hur den kemiska sammansättningen av legeringen kan kontrolleras. Den genererade kunskapen kommer att ligga till grund för ett FoU-projekt som kommer att fokusera på hela auto HEX värdekedjan för att utveckla ett kostnads- och återvinningsanalysverktyg. Utgångspunkten är programvaran Sustainable Eye av Bryne som kvantifierar gjuterihusets miljöbelastning.

Upplägg och genomförande:
Projektet är uppbyggt i tre arbetspaket (WP). WP1 - Datainsamling och litteraturstudie: insamling, sortering och strukturering av relevant data för WP2. WP2 - Materialanalys: materialet och insamlade data kommer att studeras. Material som kommer från efterkonsumentskrot kommer att analyseras. Materialinriktade studier av skrotmaterialet kommer att bedömas utifrån potentialen för hållbarhet och kostnadsförbättring. WP3 - Projektledning och spridning: i denna WP bedrivs planering, rapportering och spridning.

 

 

Kontaktpersoner

Lucia Lattanzi
lucia.lattanzi@ju.se

Christina Windmark    
christina.windmark@iprod.lth.se

Richard Westergård    
richard.westergard@granges.com

Tomas Liljenfors    
tomas.liljenfors@bryne.se
 

Projektet delfinansieras av Vinnova

02 Nov - 2022

Projektstart

01 Nov - 2023

Projektslut

Relaterat innehåll