Lättviktsagendan

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld

För att bidra till, och utveckla, innovation inom lättvikt behövs en strategi. Därför styrs verksamheten inom LIGHTer utifrån vår strategiska forsknings- och innovationsagenda som vi kallar Lättviktsagendan. Agendan utgår från konkreta behov som tagits fram av industrier och forskare i många olika branscher. Med hjälp av agendan hoppas vi kunna länka samman, men också avgränsa, projekt och forskningsområden så att vi arbetar fokuserat mot våra mål.

Hela Lättviktsagendan finns tillgänglig nedan på både svenska och engelska.