LIGHTer Produktoptimering

En unik plattform för produktoptimering

Ett av LIGHTers strävansmål är att halvera vikt och samtidigt minska utvecklingstiden. Det kan vi göra med bland annat virtuella verktyg för produktoptimering där fokus oftast är viktminskning.

LIGHTer Produktoptimering är ett nätverk som tar fram metoder, verktyg och processer för en optimeringsdriven utveckling. Det är industridrivet och arbetar utifrån insikten att de deltagande företagen har gemensamma generiska utmaningar inom optimeringsdriven produktutveckling. För att möta utmaningarna arrangerar LIGHTer Produktoptimering seminarier samt koordinerar examensarbeten och forskningsansökningar.

Nätverket drivs av Harald Hasselblad (Volvo Car Group) och Mikael Thellner (Scania), se kontaktuppgifter nedan.  

Bakgrund

Branschöverskridande samverkan är ett av våra styrkeområden och det måste hela den svenska utvecklingsvärlden bli bättre på. Det är så vi kan skapa lättviktsexcellens på ett kostnadseffektivt sätt. LIGHTer Produktoptimering är ett industriellt drivet branschöverskridande nätverk med syfte att att stärka  Produktoptimeringen. 

Syftet med LIGHTer Produktoptimering är att:

• Utveckla kompetens, processer, metoder och verktyg för optimeringsdriven utveckling
• Dela kompetens och kunskap
• Stärka svensk industri och akademi

Detta görs genom:

• Seminarier
• Exjobb
• Industriförankrade utvecklingsprojekt
• Initiering och koordinering av forskningsprojektsansökningar till olika utlysningar

Seminarier

Vi har regelbundna seminarier inom ramen för den nationella kompetensarenan kring produktoptimering. Nedan kan du ta del av innehållet från de olika seminarierna.

 

Webinarium 14 juni 2021

Inspelning från webinariet

 

Examensarbeten 2020

Lindholmen 17 september 2019

Chalmers 12 juni 2019

19 september 2018

KTH 4 juni 2018

Chalmers 5 december 2016

Chalmers 12 maj 2016

Ideas for future projects in Product Optimization

Topology optimization of fluid flow
Not only for pressure drop but also consider NVH or temperature

Apps for designers
Develop simulation tools for designers to be used early in the product development.
How to handle validation and verification of the apps?

Additive Manufacturing
- For design of fiber reinforced plastics. How to handle the increased freedom of fiber directions
- For metals, support structure or not? How to handle heat flow in the build process and mecanical support

Digital twin and field data. What is the short term objective?
- For predictive maintenance
- For calibrating load levels for dimension criteria
- For identifying different use cases and group the products into different performance steps

System models
- Which models should be used for the digital twin?
- Should we have one or more models with increasing fidelity? Change model at certain project milestones.
- Use system models and MDO to break down silos and bridge between different departments

Relaterat innehåll