Internationellt arbete

Sedan 2017 är internationalisering en strategiskt viktigt del av verksamheten i LIGHTer. Vi deltar och bidrar aktivt i flertalet internationella sammanhang som är relevanta för lättviktsinnovation, med det övergripande syftet att möta de globala klimatmålen.
Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete.

ELCA – för ett stärkt europeiskt lättviktssamarbete

Det är viktigt för LIGHTer att vara en del av en internationell gemenskap som arbetar för att främja hållbarhet och konkurrenskraft genom lättvikt. Därför är vi aktiva medlemmar i The European Lightweight Cluster Alliance - ELCA där Cecilia Ramberg, programchef i LIGHTer, även sitter med i styrelsen. Genom att vara medlemmar i ELCA, kan vi stärka samarbetet kring lättviktsinnovation med andra ledande företag och forskningsinstitutioner över hela Europa.

ELCA är ett pan-europeiskt nätverk som syftar till att samordna alla EU-insatser som görs inom lättviktsforskning och innovation.

ELCA består för närvarande av 12 noder, som kan vara antingen branschklusterföreningar eller forskningstekniska organisationer (RTO). De kommer från 9 olika EU-länder (Tyskland, Spanien, Polen, Sverige, Portugal, Frankrike, Ungern, Italien och Slovenien). Tillsammans utgör de ett gemensamt nätverk av 875 små och medelstora företag, 258 stora företag och 190 RTO. Alliansen är strukturerad i sex olika arbetsgrupper: i) materialförsörjning och utveckling, ii) karaktärisering och modellering, iii) design och smarta funktioner, iv) tillverkning, v) montering och sammanfogning samt vi) cirkulär ekonomi. Omfattningen är flermaterial (fiberförstärkta polymerer, lätta metalllegeringar och keramiska matriskompositer) och multisektoriell (mobilitet, energi, byggande, förpackning och industri).

Läs mer om ELCA.

ELN – för en gemensam europeisk lättviktsagenda

LIGHTer har under 2023 intensifierat sitt arbete som nationell partner inom European Lightweighting Network (ELN) med syftet att påverka EU att satsa på lättvikt. I juni arrangerade Sverige, genom LIGHTer och RISE, the 3rd Euorpean Lightweighting Conference i Stockholm.

Läs mer om ELN här.

Industridelegationer, mässor och konferenser

LIGHTer arrangerar industriresor då svenska företag får möjlighet att besöka europeiska forskningsinstitut och företag som arbetar med lättviktslösningar. Utbytet sker även åt andra hållet, då europeiska företag besöker oss i Sverige. Dessa utbyten ger ökad spridning kring utvecklingar inom lättviktstekniken och dess tillämpningar, samt bidrar till värdefullt nätverkande och internationella finansieringsmöjligheter.

Ett axplock av våra internationella aktiviteter:

  • Delegationsresa till Frankrike för att titta på Test och Demo
  • Mottagande av industridelegation från Tyskland, som bland annat har resulterat i en gästforskare från Fraunhofer IWU till RISE (inom robotbaserad 3D-printing)
  • Deltagande på internationella mässor och konferenser, t.ex.:
    • Talare på Euromat (Europas främsta internationella kongress för de senaste framstegen inom materialvetenskap och teknik)
    • Talare på G7 Workshop 2022
    • Talare på Lightweighting Summit på Hannovermässan och deltagande i rundabordssamtal
  • Deltagande i flertalet bilaterala utlysningar med bl.a Österrike, Schweiz och Frankrike

LIGHTer International Conference

LIGHTer International Conference är en årlig konferens som syftar till att skapa möjligheter för värdefullt internationellt nätverkande bland världsledande lättviktsaktörer från industrin, akademin och institut. Konferensen äger rum under två dagar, från lunch till lunch, och inkluderar en konferensmiddag. Vi diskuterar och presenterar de senaste innovationerna inom lättviktsteknik i flera sessioner med olika teman, så som lättvikt i fossilfria transporter och cirkulär lättvikt.

Planeringen inför LIGHTer International Conference 2024 har nu börjat! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om nästa event.

Ta del av LIGHTers internationella lättviktsnyheter!