ThermLight

Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Genomförbarhetsstudiens syfte är att utforska huruvida en ny induktionsteknologi kan användas för
uppvärmning av plåt i en industriell produktionskontext. Möjligheten att använda induktionsvärmning skulle
drastiskt kunna minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och
investeringskostnader för värmda formningsprocesser. Det skulle vara en disruptiv teknikutveckling som skulle
ändra förutsättningarna inom industrin och möjliggöra för fler företag att få tillgång till uppvärmda
formningsprocesser och därigenom göra det billigare att tillverka lättviktsprodukter med hög hållfasthet.
Induktionsvärmning av plåt har testats tidigare men de tekniska utmaningarna har inte blivit lösta på ett
tillfredställande sätt. Forskningsarbetet i denna studie kommer att vara uppdelat i tre olika arbetspaket: WP1
Teknisk genomförbarhet, uppvärmningsförsök och materialkaraktärisering; WP2 Industriell genomförbarhet,
ekonomiska och andra aspekter utreds; WP3 Sammanfattning och syntes, förberedelse för ett fullskaligt
forskningsprojekt. Genomförbarhetsstudien kommer att resultera i rekommendationer gällande inriktning och
struktur för ett fullskaligt forskningsprojekt som är nästa steg.

29 Nov - 2021

Projektstart

30 Sep - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll