NewLightCon

Kolfibertextilarmerad lättbetong med grönt bindemedel och återvunnen ballast

På grund av korrosionsproblem med armeringsstål i betong måste bärande betong tillverkas med hög cementhalt och högkvalitetsballast för att skydda armeringsstål genom ett tätt och tjockt täckskikt. Å andra sidan är armeringsstål tungt och har ett högt karbonfotavtryck i produktion. Detta projekt syftar till att testa en ny idé för kolfibertextilarmerad lättbetong med grönt bindemedel och återvunnen ballast med tillräcklig bärande förmåga för att ersätta den nuvarande tunga stålarmerade betongen. Det övergripande målet för projektet är att utveckla ett lättviktkonstruktionssystem med minskande mängd cement och naturballast samt ökad beständighet. Vår idé är baserad på den nyligen utvecklade impregneringsteknik som trefaldigt kan
öka vidhäftning mellan kolfiber och betong. Därför kan bärande betong tillverkas med mindre täthet för bättre nytta av olika cementersättningsmaterial och återvunnen ballast utan korrosionsproblem. Dessutom kan en anpassad volymer luft induceras till betong för att göra betong även lättare med mindre fastmaterial. Denna idé avviker från det konventionella konceptet av ”högkvalitetbetong för skydd av armeringsstål från korrosion”. Därför är idén explorativ och kan leda till ett nytänkande rörande bärande betongelement. Projektet är tänkt som ett samarbete mellan ett tekniskt universitet, ett stort byggföretag och ett SMF (lättbetongtillverkare). Genomförandet utförs genom ett antal definierade arbetsmoment inklusive framtagning av kolfibertextilarmeringar, tillverkning och provning av kolfibertextilarmerade lättbetongprovkroppar, identifiering av industriella tillämpningar, hållbarhetsanalys, samt förberedande för ett FoI-projekt.

Projektet medfinansieras av Vinnova.

01 Dec - 2021

Projektstart

30 Nov - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll