Alla företag som arbetar med produktutveckling har en utvecklingsprocess. I denna process kan simulering användas i olika utsträckning.

Vilken av dessa tre "nivåer" känner du igen från ditt företag?

1 - Ta fram en fysisk prototyp och testa den för att få återkoppling till konstruktionsarbetet.
2 - Simulering används för virtuell provning under konstruktionsfasen.
3 - Simulering och optimering används i konceptfasen för att generera och utforska olika konstruktionsförslag.

På detta webinarium kommer vi att få se hur olika fordonsföretag har adresserat detta givet sina förutsättningar. Tomas Sjödin, tidigare beräkningschef på Saab Automobile samt Harald Hasselblad, Volvo Cars, och Mikael Thellner, teknisk expert på Scania, kommer att dela med sig av sina erfarenheter i tre inledande presentationer. Därefter avser vi att ha rundabords-diskussioner där vi försöker få en bild av hur det ser ut hos andra företag. Målet är att identifiera ett antal faktorer som är viktiga för att kunna öka användningen av simulering och optimering.

Foto: Chris Montgomery / Unsplash

Inspelning från webinariet

 

Relaterat innehåll