d-LIGHT

Design light and fast – greener gas turbines based on innovative lightweight solutions

Projektet delfinansieras av Vinnova

14 Dec - 2020

Project start

30 Nov - 2023

Project end

Relaterat innehåll