Med den växande efterfrågan på effektiva och mer hållbara produkter som minskar koldioxidavtrycket finns ett akut behov av en ny generation värmeväxlare som kan leverera överlägsen termisk prestanda samtidigt som kostnad, storlek, vikt och tillverkningstid minimeras. Ett sätt att öka värmeöverföringen är att öka förhållandet mellan värmeväxlarens yta och volym med hjälp av mikro- och minikanaler. Sådana värmeväxlare har ännu inte nått sin fulla potential, och dess avtryck på marknaden har varit ganska begränsad p.g.a. det höga tryckfallet i samband med smala flödeskanaler, problem med flödesfördelning och höga tillverkningskostnader. Dessa problem kan åtgärdas genom att använda kompakta värmeväxlare som tillverkas med friformsframställningstekniker (eng. Additive Manufacturing (AM)) som möjliggör kostnadseffektiv och effektiv tillverkning i metall och potentiellt även i polymerer eller i blandningar. En utmaning för AM-tillverkade delar är den stora ytråheten som härrör från att man bygger delarna lager för lager, vilket med mikro- och minikanaler både kan leda till ökande värmeöverföring och ökat tryckfall. I detta projekt kommer vi att undersöka flödesprocesserna i AM-tillverkade mikro- och minikanaler för att bygga kunskap som behövs för att förbättra AM-tillverkningsaspekterna för att bättre kontrollera ytjämnheten, utveckla beräkningsmetoder som kan hjälpa till med utformningen av värmeväxlare utnyttjande mikro- och minikanaler, utveckla en förbättrad AM-tillverkningsteknik som kan användas för att snabbare och mer effektivt tillverka lättare och mer kompakta värmeväxlare med förbättrad termisk prestanda och för att testa sådana värmeväxlare både med avseende på termisk prestanda och tryckförluster.

Projektet delfinansieras av Vinnova

14 Dec - 2020

Project start

13 Dec - 2023

Project end

Relaterat innehåll