xPRESS

Tvärbunden och kolfiberförstärkt formpressad termoplast

Projektets idé

Projektets syfte är att testa ett nytt material- och tillverkningskoncept med kortfibrig, kolfiberförstärkt, tvärbunden nylon som:

  • kan användas som lokal förstärkning av fordonskomponenter och sänka komponentvikt >20% jämfört med förstärkningar av höghållfast stål,
  • är lämpligt för högvolymsproduktion av fordonskomponenter till rimlig kostnad,
  • kan ge lättvikt och krocksäkerhet mer kostnadseffektivt jämfört med förimpregnerad kolfiber (prepreg).
  • även bör kunna användas för kostnadseffektiv produktion av större fordonskomponenter vilket skulle bidra till större total viktreduktion av fordon.

Om projektresultaten visar att det tänkta konceptet är realiserbart och både tekniskt och ekonomiskt intressant för medverkande företag blir ett fortsättningsprojekt aktuellt. Troligtvis skulle då också fler företag vara intresserade och kunna ingå i ett utökat konsortium. Om ett fortsättningsprojekt blir aktuellt, dvs om material- och tillverkningskonceptet fungerar så kommer stor vikt att läggas på att utvidga konceptet till att omfatta biobaserad nylon och återvunnen kolfiber.

En lyckad genomförbarhetsstudie ger dessutom en stor möjlighet att i ett eventuellt FoI-projekt snabbare öka i TRL-nivå. Vi förväntar oss att genomförbarhetsstudien tar upp projektet till TRL-nivå 3 och att nivån i ett eventuellt FOI-projekt kan ökas till TRL 5-6.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Projektets mål är därför att tillverka en demonstrator med ett nytt material- och tillverkningskoncept som skulle kunna möta fordonsindustrins krav. Om konceptet fungerar väl bör det vara användbart i många olika typer av fordonskomponenter. Därmed skulle konceptet kunna bidra signifikant till fordonsindustrins nödvändiga omställning. Projektet passar in på innovationstemana lättare med mixade material, lättare med lägre kostnader och lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar
 

Deltagande företag

CEVT
NEXAM
Gestamp HardTech
RISE SICOMP

 

Projektet delfinansieras av Vinnova.

02 Sep - 2019

Projektstart

31 Aug - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll