YMPMAT

Tillsatsmaterial med nanopartiklar för svetsning av aluminiumlegeringar

Projektets idé

Projektet avser att använda ett tillsatsmaterial innehållandes nanopartiklar för att minska risk för stelningssprickor vid svetsning av höglegerade sprickkänsliga aluminiumlegeringar och förbättra fogens mekaniska egenskaper. Tillsatsmaterial med nanopartiklar finns inte kommersiellt och kommer att tillverkas genom att fräsa ett spår i en extruderad profil, fylla spåret med nanopartiklar och sedan använda Friction Stir Welding för att fördela artiklarna på ett jämnt sätt. TIG svetsning med bead-on-plate teknik kommer att användas i området med tillsatta partiklar för att utvärdera minskad risk för sprickbildning och förbättrade fogegenskaper. Remsor från området med nanopartiklar kommer även att tas ut och användas som tillsatsmaterial vid TIG-svetsning.Tanken är att med underlättad svetsning och med högre kvalitet utöka användandet av aluminium inom t ex fordonsindustrin för att minska utsläpp av växthusgaser genom minskad vikt på olika komponenter.

Nästa steg kommer att vara ett fullskaleprojekt för utvärdera olika tillverkningsmetoder av tillsatsmaterial för kommersiell produktion, utöka tester med andra svetsprocesser än TIG och med andra aluminiumlegeringar.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Genom att minska begränsningar vid svetsning och förbättra fogens egenskaper underlättas införande av aluminium som materialval. Komponentvikt kan minskas. Möjlighet till bättre mekaniska egenskaper gör att materialtjocklek kan minskas vilket också leder till minskad komponentvikt. Detta ger lägre energiförbrukning och minskade utsläpp av 

Deltagande företag

Hydro Extruded Solutions
ESAB
KTH k 
Swerim  

Projektet delfinansieras av Vinnova.

15 Aug - 2019

Projektstart

14 Aug - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll