TIGER

Testing of single natural fibres: toward high-performance sustainable products

Naturfibrer öppnar spännande möjligheter för framtida hållbara, lätta, billiga och
högpresterande produkter. Egenskaperna hos naturfiberbaserade produkter är dock inte
optimala, delvis på grund av att naturfibrer tenderar att absorbera vatten, vilket försämrar de
mekaniska egenskaperna. Exakt hur olika luftfuktighetsnivåer påverkar naturfibrer är ännu inte
helt klarlagt, särskilt inte nere på de enskilda naturfibrernas nivå. Det beror i huvudsak på
avsaknad av bra experimentella metoder för att detaljstudera de extremt små fibrerna och
samtidigt få förståelse för hur den komplexa strukturen hos fibern påverkar
materialegenskaperna. I detta projekt kommer vi att ta itu med den utmaningen och utveckla en
mekanisk provning plattform för enstaka naturfibrer, specifikt trä- och jutefibrer. Plattformen kan
användas fristående, med kapacitet för snabba mekaniska provningar vid olika
fuktighetsgrader. Den är också kompatibel med en avancerade elektronmikroskop med
fuktkontroll, vilket möjliggör mekanisk provning av fibrer vid varierande fuktighetsgrad, och
direkt (in-situ) observation av fibern under provningen. Den utvecklade testplattformen
möjliggör såväl tillräcklig data för bra statistik och hög upplösning observation för
grundläggande förståelse. Detta kommer att ge djup förståelse om hur fukt påverkar trä och
jutefibrer. Den grundläggande förståelsen som erhållits i projektet kommer att påskynda
utvecklingen av högpresterande naturfiberprodukter.

Projektet delfinansieras av Vinnova

04 Dec - 2020

Project start

03 Dec - 2022

Project end

Relaterat innehåll