Plast - nuläge och framtidsscenario

Start: 04 Oct 2018, 09:00

End: 04 Oct 2018, 18:00


Location: Jönköping tekniska högskola, Jönköping

Type: Seminarium

Den 4 oktober anordnade LIGHTer nod Småland, Jönköping Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola en seminariedag om plast. Ämnen som behandlades var allt från materialval och design till konstruktion och tillverkning. Seminariedagen var kostnadsfri och LIGHTer bjöd på kaffe och lunch. Drygt 130 personer deltog och tog möjligheten att träffa kollegor i branschen, knöt nya kontakter med studenter (framtida kollegor?) och lärde sig mer om möjligheter och begränsningar med plast. Dagen avslutades med middag på Hotel Savoy som Engel Sverige och Resinex Nordic bjöd på.

Relaterat innehåll