En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Budget: Vinnovas budget på sammanlagt 1,3 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. 

Kontaktperson: Carolina Pettersson010-228 47 37

Sista ansökningsdag: 15:e oktober 2021
Tidigast projektstart: 1 december 2021

Nedan hittar du en ansökningsmall och utlysningstexten som innehåller mer information om den här utlysningsomgången. 

Relaterat innehåll