Detta projekt ska utveckla och verifiera ett nytt koncept för lättviktsbyggande för betongkonstruktioner för att minska vikt och kostnader med minst 20%. Detta kan vara möjligt genom att hitta ett optimalt förhållande mellan: korrosionshärdig armering / betongtyp / konstruktionsmekanik i syfte av att ge lätta betongkonstruktioner med hög livslängd och till en låg kostnad. Vid användning av korrosionshärdig armering så är det potentiellt möjligt att minska mängden armering, och att minska dimensionen på betongkonstruktionen. Det är även potentiellt möjligt att öka betongens porositet som ges av ökad vattenmängd vid betongblandningen. Detta ger lätta betongkonstruktioner till en lägre kostnad samt bibehållen eller ökad livslängd. Vidare så ger detta koncept men mycket lägre miljöbelastning jämfört med betongkonstruktioner med armering av kolstål. Detta är ett helt nytt tankesätt att bygga betongkonstruktioner som inte görs idag.

Projektet tar ett helhetsgrepp kring frågeställningen hur ett nytt effektivt koncept för byggnation av betongkonstruktioner kan skapas och det är en branschöverskridande satsning med deltagande från bland annat leverantörer, tillverkare och kravställare i infrastruktur och byggbranscherna.
Ett framgångsrikt projekt kommer leda till stora förändringar vid byggnation av t.ex. betongbroar där stora besparingar möjliggörs eftersom resultaten kan implementeras på en stor del av de broar och andra betongkonstruktioner som kommer att byggas i närtid.

Projektets bidrag till programmålen

Genomförbarhetsstudien skall analytiskt verifiera ett nytt koncept för lättviktskonstruktioner med betong. Förväntade resultat är att minska betongens täckskikt, öka betongens porositet samt att minska armeringsmängden. Dessa resultat faller väl in i Lighters inovationstema 4 då strävansmålen är: Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

27 Aug - 2019

Projektstart

27 Aug - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll