Det här är LIGHTer

SIP LIGHTer skapar relationer över branschgränser. Idag har vi ett hundratal pågående och avslutade nationella projekt inom lättvikt. Över 500 unika organisationer har deltagit i någon av våra aktiviteter. Inom vår verksamhet finns alltid en studieresa, workshop eller konferens att se fram emot. Ta del av vad som händer inom våra verksamhetsområden nedan. 

Projekt

Våra projekt är bryggor mellan idé, produktutveckling, tillverkning och kommersialisering. Deltagande industriföretag är både företag med slutprodukter och leverantörer av material, tjänster och tillverkningsprocesser. Vi bedriver såväl genomförbarhetsstudier av disruptiva idéer, förprojekt som...

Forskning

LIGHTer har en långsiktig akademisk forskning, med 11 deltidsfinansierade seniora forskare på våra universitet, som heter LIGHTer Academy. Läs mer om dem och deras verksamhet nedan samt ta del av deras publikationer. LIGHTer har även ett doktorandnätverk som heter LIGHTer Ph.D. network. I det ingår...

LIGHTer Academy

Om LIGHTer Academy LIGHTer Academy är ett unikt akademiskt nätverk som startade 2014 och har finansiering i minst 12 år. Stommen är 12 deltidsfinansierade seniora universitetsforskare. De forskar tvärvetenskapligt tillsammans med fokus på lättvikt ca 20 % av sin tid. De har även möjlighet att bjuda...

Publikationer

Här finns en sammanställning av akademiska publikationer från både LIGHTer Academy och LIGHTer PhD network.

LIGHTest

LIGHTest – en testbädd där materialutveckling möter framtidens lättviktsproduktion LIGHTest ska resultera i en levande test- och demonstrationsanläggning för produkter och system i nya material, med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel. Vi arbetar med testbäddar för framtidens produktion...

Vikten av test- och demo i Sverige

Test- och demoanläggningar I regeringens strategi för nyindustrialisering är Testbädd Sverige ett av fyra fokusområden. Här slår man fast att ”Sverige måste främja samverkan mellan universitet, högskolor och industri inom forskning”. För lättviktsområdet är en större genomgripande satsning på test-...

Regional samverkan

Under de år som LIGHTer funnits har fem regioner i olika perioder tagit initiativ till att skapa regionala LIGHTer-noder. De regioner som har eller har haft LIGHTer-noder är Blekinge, Norr, Småland, Västra Götaland och Östergötland.

Blekinge

Om LIGHTer Nod Blekinge Den regionala LIGHTer noden i Blekinge skapar möjligheter för kompetens- och teknologiutveckling inom lättvikt kopplat till Blekinges styrkeområden vattenskärning och plåtformning (stamping). Blekinge har unik kunskap inom bearbetande industri, såsom vattenskärning och...

Norr

Norra Sverige - en tillgång för innovativa lättviktslösningar Norra Sverige är en nationellt viktig del av landet för utveckling inom lättviktsområdet med fokus på multimaterialkomponenter och lättviktsteknik i fordon. Utvecklingen inkluderar rationell och kostnadseffektiv högvolymsproduktion mot...

Småland

Med fokus på lättvikt och hållbarhet: Nu startar vi upp nätverket LIGHTer nod Småland Nätverket LIGHTer nod Småland (LnS) baseras på medlemmarnas engagemang och vilja att utveckla sin förmåga att möta kundkrav kring lätta och klimatsmarta produkter. Initiativtagare till LIGHTer nod Småland är RISE...

Västra Götaland

Små- och medelstora företag i samarbete Noden i Västra Götaland utgör ett nätverk av företag och forskningsutövare och är en viktig regional plattform. Nodens aktiviteter fokuserar på små och medelstora företag som vill och kan växa, och där stora företag ingår som motorer. Branscher i fokus är flyg...

Östergötland

En region med stor potential. Under 2016 genomförde Region Östergötland en förstudie för att identifiera vilka lättviktsfrågor som bäst stärker regionens konkurrenskraft. Intresset från företagen var stort, men det behövdes mer tid för att en LIGHTer nod skulle kunna samverka med andra framväxande...

LIGHTer Produktoptimering

En unik plattform för produktoptimering Ett av LIGHTers strävansmål är att halvera vikt och samtidigt minska utvecklingstiden. Det kan vi göra med bland annat virtuella verktyg för produktoptimering där fokus oftast är viktminskning. LIGHTer Produktoptimering är ett nätverk som tar fram metoder...

LIGHTer PhD Network

About LIGHTer PhD Network The LIGHTer PhD Network is unique. Through the network, PhD-students early establish and keep contact with others in the same situation with similar interests. The network is in close collaboration with both LIGHTer Academy and the industry, which gives exceptional access...

Doktorandkurser

Som medlem i LIGHTer PhD Network har du möjlighet att söka tre olika doktorandkurser. För mer information, se aktuella kurser nedan. LIGHTer erbjuder flera doktorandkurser i samarbete med ett antal universitet inom lättviktsteknologier för medlemmar i sitt doktorandnätverk. Kursernas innehåll och...

Industriutbildningar

Vi anordnar och förmedlar kurser inom lättviktsteknologi, både ute hos företag, i våra lokaler och på webben. Vi erbjuder kurser t.ex. inom komposit (och biokompositer), fogning, gjutning och produktoptimering. Vi är lyhörda för industrins behov och tar gärna emot synpunkter och önskemål kring våra...

Kalender

För att främja innovativa lättviktslösningar krävs mötesplatser mellan akademiker och representanter från industrin. Därför erbjuder vi workshoppar, seminarier och konferenser samt industri- och doktorandkurser. Välkommen att anmäla dig till ett av våra evenemang.