Nätverk

LIGHTer PhD Network

About LIGHTer PhD Network The LIGHTer PhD Network is unique. Through the network, PhD-students early establish and keep contact with others in the same situation with similar interests. The network is in close collaboration with both LIGHTer Academy and the industry, which gives exceptional access...

LIGHTer Produktoptimering

En unik plattform för produktoptimering LIGHTer Produktoptimering är ett nätverk som tar fram metoder, verktyg och processer för en optimeringsdriven utveckling. Det är industridrivet och arbetar utifrån insikten att de deltagande företagen har gemensamma generiska utmaningar inom optimeringsdriven...