Västra Götaland

Små- och medelstora företag i samarbete

Noden i Västra Götaland utgör ett nätverk av företag och forskningsutövare och är en viktig regional plattform. Nodens aktiviteter fokuserar på små och medelstora företag som vill och kan växa, och där stora företag ingår som motorer. Branscher i fokus är flyg och fordon utan att exkludera andra. Vi har arbetat sedan 2014. 

Bakgrund

Västra Götaland är en stark och viktig industriregion med flera internationellt ledande företag tvärs transportsektorn, dvs. flyg-, fordons- och den maritima industrin. Utvecklingen inom transportsektorn är till stora delar teknikledande och västsvensk industri är världsledande med global verksamhet inom exempelvis tunga fordon och flygmotorer.

Projektidé och genomförande

LIGHTer Nod Västra Götaland syftar till att underhålla ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk runt lättvikt med internationell konkurrenskraft. Noden arbetar för att stötta regionala företag i utveckling och användning av lättviktsteknik samt att ge regionala aktörer möjlighet att erbjuda spetskompetenser på nationellt plan via LIGHTer. I den pågående, tredje etappen har vi ett särskilt fokus på komponent-, material- och tillverkningsutmaningar inom elektrifiering, med fokus på fordon och transport och den omställning som väntar tillverkande företag.

Ett av målen med arbetet är att utveckla SMF att bli proaktiv innovationspartner till slutkunden, dvs att gå från att vara underleverantör till att bli en ”utvecklingsleverantör” som arbetar tillsammans med kunden. Detta sker genom att utveckla företagets spetskompetens.

LIGHTer nod i Västra Götaland är öppen för varje företag och organisation med intresse för lättviktsteknologi och relevant verksamhetsinriktning, lokaliserade i regionen, oavsett bransch. Noden drivs som ett projekt och är nu är inne i sin tredje etapp.

I den första etappen (2014-2015) inventerades företag med intresse för lättviktsteknologi för att kartlägga deras behov av stöd för utveckling av lättviktsprodukter. Detta gjordes genom företagsbesök hos ca 25 företag inom tillverkningsindustrin inom ett flertal branscher, främst inom transportmedelsindustrin men även inom exempelvis bygg och plast.

Etapp 2 (2016-2018) syftade till att följa och stötta de utvalda företagen, men även nya, med aktiviteter som kopplade samman gemensamma teknikutmaningar, eller utvecklade ett företag med dess specifika lättviktsfrågor. Vår ambition var att hitta konkreta och kreativa steg mot utveckling och tillväxt inom lättviktsområdet.

Några av de aktiviteter som noden driver är:

  • Vidareutveckling av företagslistan som tagits fram i tidigare etapper. I listan ingår ca 40 företag och arbetet med nätverket pågår kontinuerligt
  • Skapa projektutvecklingsverkstäder med lättviktsaktiviteter utifrån identifierade behov där SMF deltar
  • Workshoppar och seminarier med specifika teman samt utbildningar inom lättviktsteknologi
  • Stöttning i arbete med ansökningar

RISE Research Institutes of Sweden AB
Argongatan 30
431 53 Mölndal
Tel: 010-516 50 00    
Carolina Pettersson, carolina.pettersson@ri.se

INNOVATUM
Nohabgatan 18A, Byggnad 73
461 53 Trollhättan
Tel: 0520-28 93 37
Email: tommy.christensen@innovatum.se