Blekinge

Om LIGHTer Nod Blekinge

Den regionala LIGHTer noden i Blekinge skapar möjligheter för kompetens- och teknologiutveckling inom lättvikt kopplat till Blekinges styrkeområden vattenskärning och plåtformning (stamping).

Blekinge har unik kunskap inom bearbetande industri, såsom vattenskärning och plåtformning (stamping), med flera aktiva företag. Utmaningen för industrin ligger i utveckling av effektiva och hållbara produkter och produktionsprocesser för att möta framtida funktions- och miljökrav. 

LIGHTer nod Blekinge syftar till att skapa och etablera ett nätverk av företag och forskningsutövare för innovation inom lättvikt med regional utgångspunkt och förankring.

2022-03-29

Vi informerar om att Vinnova håller ett informationsmöte med frågestund om SMF Flygs vårutlysning nu på torsdag 31/3 kl. 14.00, se information nedan:

SMF Flygs vårutlysning har öppnat! 
Länk till utlysningen, ansökningsblankett samt info om hur ni ansöker hittar ni via följande länk
Känner ni till något SMF som kan vara intresserat, ta kontakt med dem och sprid gärna infon. 

 • Deadline för ansökningar är fredagen den 22 april kl 14:00 

Flygteknisk forskning i små och medelstora företag | Vinnova
Utlysningen riktar sig till mindre företag som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin. 
Även företag med relevant kompetens i andra branscher kan söka för att bredda verksamheten till flygteknikområdet.

Hör gärna av er om ni har några frågor om utlysningen eller om ni vill diskutera projektidéer.

Missa inte heller LIGHTer Småföretag-utlysningen, även denna med sista ansökningsdag 2022-04-22.
Aktuell information och uppdaterad utlysningstext hittar ni på: LIGHTer Småföretag | LIGHTer

 

2019-09-04

Nya lättviktsprojekt startar nu upp i Blekinge region med omnejd! Projekten finansieras av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet (SIP) för Lättvikt, LIGHTer småföretag samt Innovair SMF Flyg programmet riktat mot små och medelstora företag. 
Varmformning av lättviktsdetalj med variabel plåttjocklek för bi-metallisk struktur är ett post-doc projekt som bygger vidare på tidigare forskning där metoder för simulering och varmformaning av flygmotorkomponenter samt dess resulterande egenskaper i nickelbaserade superlegeringar studeras. Projektet pågår under två år och involverar RISE IVF AB i Olofström, Ryd-Verken AB i Ryd, LaserTool i Blekinge AB, MagComp ABi Eslöv samt GKN Aerospace Sweden i Trollhättan.

Miljöeffektiv installationsmetod för element i serietillverkade kompositdetaljer. Projektet syftar till att genomföra utvecklingsarbete från idé till TRL 3 av en metod för att installera element såsom fästelement, sensor, eller annan produkt, i kompositdetaljer. Projektet pågår under hösten 2019 och medverkar gör AdaBond samt RISE IVF AB i Olofström.

Utvärdering av varmformningsprocess inverkan på resulterande egenskaper hos titanlegering Ti-6242 studerar hur egenskaperna hos materialet påverkas genom olika värmepåverkan t.ex. i en varmformningsoperation. Projektet pågår fram t.o.m. mars 2020 och involverar RISE IVF AB i Olofström, LaserTool i Blekinge AB och GKN Aerospace Sweden i Trollhättan.
 

2019-05-24

LIGHTer nod Blekinge arrangerade ett inspirationsseminarium och workshop på temat lättvikt den 15 maj i Olofström.

Harald Hasselblad och Mats Sigvant från Volvo Cars höll uppskattade presentationer om hur man strategiskt arbetar med lättvikt och gav exempel från strukturoptimering och stamping. RISE IVF AB informerade om hur företag i regionen kan få stöd i arbetet med lättvikt samt i att ansöka om finansiering för lättviktsprojekt. Blekinge Tekniska Högskola var på plats och informerade om möjligheterna med examensarbeten och studentprojekt. Besökarna erbjöds också en rundvandring i RISE IVF:s labb och insyn i några testbädds-projekt med stark koppling till lättvikt.

 

 

2019-01-11

Förra årets workshops resulterade i tre formulerade och beviljade lättviktsprojekt för små och medelstora företag i regionen! Projekten pågår och delresultat kommer att presenteras vid seminarier där LIGHTer regional nod Blekinge medverkar under 2019!

SMF Flyg projektet med titeln ”Framtagning av verktyg för tillverkning av AM-förstärkt Titandetalj” genomförs av Rydverken AB i samverkan med RISE IVF och GKN Aerospace Sweden. Mer information om SMF Flyg finns här: https://innovair.org/innovation/nationell-flygteknisk-innovation/smf-flyg/ 

Projektet ” Formning och laminering av lättviktsdetaljer” genomförs av Safeman AB och RISE IVF. Finansieras av Techtank teknikcheckar.

Projektet ”Nytt processupplägg avseende konsol för växelriktare ” utförs av EBP AB i samverkan med RISE IVF. Finansieras av Techtank teknikcheckar.


2017-11-07 
Nu finns en unik möjlighet till att medverka i lättviktsprojekt genom LIGHTer Småföretag! 

Satsningen sker inom ramen för LIGHTer (SIP Lättvikt) med syftet att utveckla små och medelstora företag (SMF) till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar åt svensk industri. LIGHTer (SIP Lättvikt) har beslutat att avsätta 2,3 MSEK för att utveckla småföretagsprojekt under tiden november 2017 – oktober 2018. Alla projekt ska innehålla samarbete med någon aktör i någon av de regionala noderna i LIGHTer. 

Kontakta oss i LIGHTer regional nod Blekinge för att diskutera projektidéer, få hjälp att söka projektfinansiering och medverka!

2017-10-30 
Träffa LIGHTer regional nod Blekinge vid LIGHTer International Conference den 22-23 november och vid Techtank Conference 30/11-1/12, 2017! 

LIGHTer International Conference
Techtank Conference 

2020 års kalendarium för aktiviteter inom LIGHTer nod Blekinge

Planerade aktiviteter inom LIGHTer nod Blekinge publiceras och hålls uppdaterade på denna sida.

26 november

Boka in den 26 november för Techtank Conference, en internationell konferens på temat ”Flexible Production” som ges on-line. Programmet är fyllt med intressanta föredrag, live-test och diskussioner på temat där internationella forskare och även lokala företag ger sin syn på det främsta inom området. Bl.a. demonstreras pilotprojekt från RISE testbädd LIGHTest där lokala företag från vår region medverkat! Läs mer och anmäl dig på: https://www.techtankconference.se/ 


18 mars

Boka in den 18 mars i din kalender för en-dagars kurs som behandlar lättviktsmetaller och återvinning! Intresserade företag bjuds in att delta i denna kurs som arrangeras av RISE och TechTank. Forskare på RISE IVF informerar om metalliska material och Dr. Magdalena Juntikka, RISE SICOMP berättar om återvinning av kompositer och andra lättviktsmaterial.

https://bokning.techtank.se/utbildningar/teknik/3891-materiallara-metaller

---------------------------------------------------------------------------------

2019 års kalendarium för aktiviteter    

25:e november

Boka in den 25 november i din kalender för nästa sammankomst med LIGHTer nod Blekinge som arrangerar lättviktsseminarium och workshop på temat hållbarhet. Dr. Magdalena Juntikka, RISE SICOMP berättar om återvinning av kompositer och andra lättviktsmaterial, Mats Zakrisson Livscykelanalys och miljöledning inom RISE IVF demonstrerar hur man kan arbeta med hållbarhet och göra förenklad livscykelanalys tillämpat på ett industriellt case. Vi har också bjudit in GKN Aerospace för att berätta om hur man strategiskt arbetar med lättvikt och några pågående lättviktsprojekt i vår region presenteras kort. Ta tillvara det unika tillfället att diskutera hur ditt företag kan få stöd i ert arbete med lättvikt och hållbarhet!

15 maj

Boka in den 15 maj i din kalender för nästa sammankomst med LIGHTer nod Blekinge som arrangerar lättviktsseminarium och workshop på temat lättvikt. Volvo Cars berättar om hur man strategiskt arbetar med lättvikt och ger exempel från strukturoptimering och stamping. Möjlighet ges att diskutera hur ditt företag kan få stöd i ert arbete med lättvikt!

Mer information.

 

24 april

Välkommen att delta på utbildning i materiallära som Techtank arrangerar i samverkan med RISE- Research Institutes of Sweden! Kursen består av tre delar och man kan välja att medverka vid valfritt antal tillfällen. På tre kursdagar behandlas grundläggande om kompositer, polymerer och metaller samt tillverkningsmetoder. Denna dag behandlas metalliska material.

Mer information 

 

27 mars

Välkommen att delta på utbildning i materiallära som Techtank arrangerar i samverkan med RISE- Research Institutes of Sweden! Kursen består av tre delar och man kan välja att medverka vid valfritt antal tillfällen. På tre kursdagar behandlas grundläggande om kompositer, polymerer och metaller samt tillverkningsmetoder. Denna dag behandlas polymera material.

Mer information 

 

27 februari

Den 27 februari bjuder RISE IVF och Techtank in till ett seminarium för industri- och teknikföretag som är intresserade av att utveckla sina affärer inom området lättvikt samt företag med specifikt intresse av satsningen på ett Stamping Center of Excellence. Syftet med seminariet är att fånga upp företagens behov, hinder, möjligheter och utmaningar för att förbli konkurrenskraftiga. Inriktningen för träffen är lättvikt och de initiativ som finns och som är på gång i regionen såsom testbädden LIGHTest, förstudien Stamping Center of Excellence och lättviktsnätverket LIGHTer regional nod Blekinge. Varmt välkommen!

Mer information i inbjudan nedan.

2018 års kalendarium för aktiviteter inom LIGHTer regional nod Blekinge

26 januari
Välkommen på workshop med Techtank & Swerea IVF den 26 januari! Vill ditt företag få hjälp med att skapa optimala förutsättningar att vässa era erbjudanden, öka er konkurrenskraft och stärka verksamheten? Techtank tillsammans med Swerea IVF och LIGHTer bjuder in till en workshop i Olofström den 26 januari 2018 där deltagarna får ta del av Swerea IVF och LIGHTers utbud med fokus på identifiering av nya behov och möjliga lättviktsprojekt. Information om olika finansieringsmöjligheter kommer även att ges, bland annat om de nya teknikcheckar som företag i Olofströmsregionen kan ansöka om under 2018! 
Mer information 
 

2017 års kalendarium för aktiviteter inom LIGHTer regional nod Blekinge  

22 november
LIGHTer regional nod Blekinge finns representerade vid LIGHTer International Conference i Göteborg den 22-23 november. Välkomna att besöka oss!

30 november
LIGHTer regional nod Blekinge ger en presentation av verksamheten vid Techtank Conference i Olofström den 30 november. Boka in datumet i era kalendrar!

Mer information  

REGIONALA SATSNINGAR OCH PROJEKT INOM LÄTTVIKTSTEKNOLOGIER I BLEKINGE 
Här presenteras kort några pågående satsningar och projekt relevanta för lättviktsteknologi i Blekinge. 

LIGHTest - Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar
Ett nyligen beviljat projekt, finansierat av Vinnova genom SIP Metalliska material och SIP Lättvikt startade 1 juni 2017 och pågår till december 2020. Projektet leds av Dr. Boel Wadman vid Swerea IVF och involverar flera företag inom industri (fordon och flyg), universitet och institut i en gemensam satsning på testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar. Testbäddarna som initierar satsningen är lokaliserade vid Swerea IVF i Olofström och Swerea SICOMP i Piteå.
I regeringens strategi för nyindustrialisering är Testbädd Sverige ett av fyra fokusområden. Här slår man fast att ”Sverige måste främja samverkan mellan universitet, högskolor och industri inom forskning”. För lättviktsområdet är en större genomgripande satsning på test- och demoanläggningar helt nödvändig för att svensk industri ska hålla jämna steg med omvärlden. 

Tre kunskapsområden som regeringens samverkansprogram har prioriterat är "Metalliska material i kombination med andra material, t.ex. kolfiber", "Kopplingen mellan material, process och design" respektive "Materialens livscykel och återvinning". Målet för detta projekt är att bidra till utveckling inom dessa tre områden genom att utveckla en distribuerad  testbädd som underlättar utveckling och tillverkning av produkter med avancerade materiallösningar.
Genom parallell utvärdering och delad information kan de svenska värdekedjornas förmåga
att ta fram lättviktsprodukter i nya och optimerade material stärkas, med ökad konkurrenskraft som följd. 

Projektet kommer att arbeta med piloter (forsknings- och utvecklingsprojekt på högre TRL-nivåer) som genomförs i nära samverkan med deltagande industrier. Arbetet kommer att vidareutveckla och verifiera kritiska delprocesser, och bidra till en kravspecifikation som beskriver hur testbädden bör utvecklas framåt för att i ännu högre grad uppfylla aktörernas behov. 

Projektet ska resultera i en strategi för hur denna kravspecifikation kan uppfyllas, bland annat via regionala samarbetsavtal och investeringar. Slutmålet är en känd och väl använd distribuerad testbädd i ett vidgat nätverk av företag intresserade av avancerade material, vilket grundar för nya leverantörssamarbeten mellan små och stora företag. 

 
Figur. Den utvecklade testbädden ska öka designfönstret för hållbara produkter genom optimerade materiallösningar, tillverkningsprocesser, samt design och lösningar för återvinning och cirkulär ekonomi.

Kontakt:
Boel Wadman 
boel.wadman@ri.se

LIGHTer Nod Blekinge - från förstudie till startprojekt

Swedish Waterjet Lab och Ronneby Kommun genomförde under 2016 ett förstudieprojekt: ”Förstudie LIGHTer Nod Etapp 1”, där intervjuer med företag i regionen genomfördes i syfte att fånga upp behov och tankar kring nyttan av en regional nod för bearbetning av lättviktsmaterial. Bearbetning av lättviktsmaterial omfattar de styrkeområden som utmärker Blekinge, där vi har ledande kompetens och som har stor potential för framtida utveckling inom området lättvikt såsom formning och vattenskärning av både metalliska och komposita material samt behovet av sammanfogning av mixade material. Resultatet i förstudien pekade på ett starkt intresse hos företagen för att utvecklas vidare inom området bearbetning av lättviktsmaterial.

Projektidé och genomförande

Blekinge har beviljats ett startprojekt som syftar till att etablera en regional nod. LIGHTer  nod Blekinge, en mötesplats för företag i frågor gällande lättviktsteknologi. Startprojektet pågår under 2017-2019.

Det övergripande målet med startprojektet är att skapa och etablera ett nätverk av nyckelföretag och forskningsutövare i en regional LIGHTer nod. Nodens aktiviteter fokuserar på behov, drivkrafter och möjligheter hos mikro-, små och medelstora företag (SMF) som kan och vill växa. Tyngdpunkten ligger på att nätverka och skapa ny samverkan mellan företag och forskningsutövare samt främja produkt- och processutvecklingsaktiviteter på området lättvikt kopplat till bearbetning av lättviktsmaterial genom vattenskärning och stamping.

Inom noden planeras på sikt kompetenshöjande aktiviteter såsom kurser, demonstrationer och studiebesök i syfte att inspirera och stimulera till nya teknologisteg inom lättvikt i relation till nuvarande verksamheter inom området bearbetning.

Projektets ambition under projekttiden är att:

 • Etablera LIGHTer nod Blekinge, med regionala medverkande företag, institut och akademi
 • Etablera en styrgrupp för den regionala noden
 • Genomföra två seminarier inom lättvikt
 • Genomföra två workshoppar för initiering av utvecklingsprojekt
 • Visa ett exempel på kartlagd leverantörskedja
 • Stötta minst två ansökningar för FoU-projekt
 • Publicera information om aktiviteter på webbsida som drivs gemensamt med LIGHTer nationellt.
 • Målet är att minst 10 SMF aktivt ingår i noden och att två stora industrier medverkar

Projektet syftar också till att skapa strategier för att:

 • Kartlägga regionala leverantörskedjor med relevans inom området lättvikt
 • Koppla ihop leverantörskedjorna med regionernas smarta strategier
 • Tydliggöra exempel på kravspecifikationer på lättviktslösningar för olika branscher
 • Skapa exempel på branschöverskridande lättviktsteman inom vilka flera SMF kan samarbeta med befintliga institut, högskola och testanläggningar
 • Koppla samman leverantörskedjor där det är värdeskapande
 • Koppla samman LIGHTers regionala noders arbete med leverantörskedjor inom Vinnovas SMF-satsning
 • Samarbete med strategiskt viktiga aktörer
 • Driva utvecklingsprojekt inom lättvikt baserat på företagens behov
 • Fungera som en mötesplats med nätverkande inom lättvikt

Lokal och nationell samverkan

Gemensamma arbetssätt baserade på informationsblad, utveckling av insatser, utbildningar, gränsgångare, projektverkstäder, workshoppar osv.

Samverkan ska ske med det nationella LIGHTer-nätverket. Det ger Blekinges företag möjlighet att delta i nationella projekt inom lättvikt. Kopplingen till det nationella nätverket säkerställer att resultaten kommer till användning efter projektslut. Ett regionalt stärkt samarbete inom "shaping" gällande lättvikt ska etableras och kopplas nationellt. Aktiviteterna omfattar kunskapshöjning, initiering av utvecklingsprojekt, workshoppar samt framtagning av strategier.

Smarbetspartners och kontaktuppgifter

Projektet leds av Ronneby kommun (Swedish Waterjet Lab) i samverkan med RISE IVF och Techtank. Inledande kontakt har tagits med Blekinge Tekniska Högskola och i enlighet med LIGHTers nationella strategi siktar projektet på att involvera både SMF och teknikdrivande industri i Blekinge såsom t.ex. SAAB Kockums AB i Karlskrona och Volvo Car Body Components i Olofström. LIGHTer regional nod Blekinge är öppen för varje företag och organisation med intresse för lättviktsteknologi och relevant verksamhetsinriktning, lokaliserade i Blekinge region. 

Projektpartners

Ryd-Verken AB
Safeman AB
EBP i Olofström AB
LaserTool i Blekinge AB
Dynamic Robotic Solutions, Ronneby
Volvo Car Body Components
Ronneby Kommun
RISE IVF AB
Techtank - Advanced Engineering Alliance
Blekinge Tekniska Högskola
 

Projektgrupp

Anders Jönsson
Projektledare 
Email: anders.jonsson@ronneby.se
Tfn: 072- 172 87 31
Swedish Waterjet Lab
Ronneby Kommun
Soft Center 1
372 25 Ronneby

Eva-Lis Odenberger
Projektkoordinator web
Email: eva-lis.odenberger@ri.se
Tfn: 0454-97545
Adjunct Senior Lecturer
Solid Mechanics, Luleå University of Technology
RISE IVF AB 
Vällaregatan 30
293 38 Olofström