Vikten av test- och demo i Sverige

Test- och demoanläggningar

I regeringens strategi för nyindustrialisering är Testbädd Sverige ett av fyra fokusområden. Här slår man fast att ”Sverige måste främja samverkan mellan universitet, högskolor och industri inom forskning”. För lättviktsområdet är en större genomgripande satsning på test- och demoanläggningar helt nödvändig för att svensk industri ska hålla jämna steg med omvärlden.

Den globala trenden är att allt mer av teknikutveckling och verifiering sker i test- och demomiljöer innan företagets affärsanknutna produktutveckling startar. Det här är ett sätt att minimera affärsriskerna och skapa synergier längs hela värdekedjan och mellan olika branscher. Såväl Storbritannien som Tyskland har byggt upp en mycket stor test- och demokapacitet hos forskningsinstitut och akademi, något som Sverige måste möta med kraftigt ökade resurser för produktionsliknande verifieringar av teknologier och lösningar.

Flera av våra industriförankrade projekt har framgångsrikt tagit fram demonstratorer i befintliga anläggningar och visat värdet av att arbeta hela vägen fram till provning i en relevant miljö. Men det har varit svårt att skala upp test- och demoanläggningar för lättvikt i Sverige, eftersom såväl resurser som rätt metod för etablering och drift har saknats. Relationerna mellan forskningsutförare och industri måste förstärkas och satsningarna behöver bli systematiska istället för fragmenterade. Det vill säga ett samarbete som sträcker sig från låga TRL-nivåer till verifiering och provning (TRL5-6). Detta skulle skapa helt nya förutsättningar för kommersialisering av ny teknik och på allvar effektivisera svenskt innovationsflöde.

Under de närmaste åren kommer vi därför att stärka våra ansträngningar, dels med att utveckla demonstratorer i fler projekt, dels med att utveckla de test- och demoanläggningar som är nödvändiga för svensk lättviktsutveckling. Vi behöver också öka vårt internationella samarbete och hitta formerna för utbyte i de avancerade test- och demoanläggningar som finns i marknadsledande länder. Fler kvalitativa test- och demomiljöer ökar även möjligheterna till samverkan mellan Sveriges strategiska innovationsområden och skapar en bra utvecklingsmiljö för doktorander och studerande.