LIGHTest

LIGHTest – en testbädd där materialutveckling möter framtidens lättviktsproduktion

LIGHTest ska resultera i en levande test- och demonstrationsanläggning för produkter och system i nya material, med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel. Vi arbetar med testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar.

Bakgrund

Det ställs allt större krav på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Nya material spelar här en avgörande roll.

För att kunna verifiera nya lösningar innan de skalas upp i högvolymproduktion har svensk industri behov av en testmiljö frikopplad från de traditionella leverantörskedjorna, där kvalitetssäkrad provning kan ske under sekretess. Testbädden LIGHTest har som mål att erbjuda detta.

Syftet är att hjälpa industrin att testa materialegenskaper för produkter och systemlösningar. Testbädden ska vara en nod som förmedlar kompetens och infrastruktur inom avancerade material, tillverkningsmetoder och återvinningstekniker. Här ska också små och stora företag kunna samarbeta med förutveckling och verifieringsprojekt.

Testbädden kopplar virtuellt samman flera aktörer, och består idag av två noder:

  • RISE anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och sammanfogning av separata material till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor och simulering.
     
  • Kompositutvecklingsmiljön vid RISE anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Projektet har samlat en bred projektgrupp med följande parter:

•    ABB Composites
•    EBP
•    Enviro Systems
•    Gestamp Hardtech
•    GKN Aerospace
•    Lamera AB
•    PODCOMP 
•    Safeman
•    SSAC
•    Scania
•    Volvo Cars
•    Techtank Olofström
•    Jernkontoret
•    Kungliga Tekniska Högskolan
•    Luleå Tekniska Universitet
•    Blekinge Tekniska Högskola
•    RISE SICOMP 
•    RISE IVFUppbyggnaden av testbädden finansieras av Vinnova, genom regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”, och pågår 2017-2020. Det koordineras av Jernkontoret, och i styrgruppen ingår programcheferna i de strategiska innovationsområdena Metalliska Material, SIP LIGHTer, SIO Grafen och Innovair tillsammans med Volvo Cars, SSAB och Scania. Projektledare är Boel Wadman på RISE IVF.
Projektets vision kopplar starkt till två av de mål som regeringens samverkansgrupp inom ”Uppkopplad industri och nya material” prioriterat:

  • Nya material och materialutveckling – Förstärka kopplingarna mellan materialforskning och industriella användare av nya material
     
  • Samverkan mellan stora och små företag – Utveckla samarbeten mellan stora och små företag, för att påskynda innovationsarbete
     

Test- och demoanläggningar

I regeringens strategi för nyindustrialisering är Testbädd Sverige ett av fyra fokusområden. Här slår man fast att ”Sverige måste främja samverkan mellan universitet, högskolor och industri inom forskning”. För lättviktsområdet är en större genomgripande satsning på test- och demoanläggningar helt nödvändig för att svensk industri ska hålla jämna steg med omvärlden.

Den globala trenden är att allt mer av teknikutveckling och verifiering sker i test- och demomiljöer innan företagets affärsanknutna produktutveckling startar. Det här är ett sätt att minimera affärsriskerna och skapa synergier längs hela värdekedjan och mellan olika branscher. Såväl Storbritannien som Tyskland har byggt upp en mycket stor test- och demokapacitet hos forskningsinstitut och akademi, något som Sverige måste möta med kraftigt ökade resurser för produktionsliknande verifieringar av teknologier och lösningar.

Flera av våra industriförankrade projekt har framgångsrikt tagit fram demonstratorer i befintliga anläggningar och visat värdet av att arbeta hela vägen fram till provning i en relevant miljö. Men det har varit svårt att skala upp test- och demoanläggningar för lättvikt i Sverige, eftersom såväl resurser som rätt metod för etablering och drift har saknats. Relationerna mellan forskningsutförare och industri måste förstärkas och satsningarna behöver bli systematiska istället för fragmenterade. Det vill säga ett samarbete som sträcker sig från låga TRL-nivåer till verifiering och provning (TRL5-6). Detta skulle skapa helt nya förutsättningar för kommersialisering av ny teknik och på allvar effektivisera svenskt innovationsflöde.

Under de närmaste åren kommer vi därför att stärka våra ansträngningar, dels med att utveckla demonstratorer i fler projekt, dels med att utveckla de test- och demoanläggningar som är nödvändiga för svensk lättviktsutveckling. Vi behöver också öka vårt internationella samarbete och hitta formerna för utbyte i de avancerade test- och demoanläggningar som finns i marknadsledande länder. Fler kvalitativa test- och demomiljöer ökar även möjligheterna till samverkan mellan Sveriges strategiska innovationsområden och skapar en bra utvecklingsmiljö för doktorander och studerande.

VIA
Jag accepterar Lighter arenas och Swereas Integritetspolicy.