Bio-based sandwich elements

Innovative bio-based sandwich elements in construction

Projektets idé

Genom att använda ett biobaserat kärnmaterial uppbyggt av isoleringsskum tillverkat av NCC, Nano Crystaline Cellulose, uppnås ett antal fördelar:

  • Materialet men även en större del av konstruktionen kan återvinnas på ett enklare och mera kostnadseffektivt sätt
  • Materialet kommer från skogsråvara vilket gagnar Sverige
  • Materialet tillverkas från en spillprodukt.

Projektets bidrag till programmålen

Målet med förstudien är att undersöka vilka möjligheterna det finns för ett utvecklat innovativt och helt biobaserat kärnmaterial (NCC) till sandwichelement i byggandet. Förstudien skall fastställa och ge bättre underlag om produkten, i nuvarande form eller med små förändringar, kan uppfylla kraven för en byggprodukt.


Genomförande 

Projektet genomförs i tre delar. I del ett tillverkas ett antal provelement där kärnmaterialets densitet varieras. I del två genomförs ett antal provningar och elementens egenskaper fastställs. I den sista delen av projektet ställs allt material samman tillsammans med slutsatser och diskussion.

 

Deltagande företag

BLATRADEN AB
Melodea Ltd
RISE
Swerea AB

Projektet delfinansieras av Vinnova

15 Jan - 2015

Projektstart

30 Oct - 2015

Projektslut

Related content