About us

Lättvikt för ett hållbart samhälle

Behovet av lättare produkter styrs av de stora globala utmaningarna. Jordens växande befolkning måste samsas om ändliga resurser och samtidigt enas om kraftfulla miljöåtgärder. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en självklar väg till minskat resursbehov och högra energieffektivitet. Vi arbetar strategiskt för nationell sammanhållning och konkurrenskraft och bidrar till internationella utbyten och samverkan.


Inom SIP LIGHTer arbetar vi med:

Projekt
Tillsammans med Vinnova formulerar vi utlysningstexterna till våra industriförankrade utvecklingsprojekt.

Mötesplatser för kunskapsutbyten
För att gynna samverkan och idéutbyten anordnar vi regelbundna workshoppar och konferenser.

Nätverk
Lättviktsinnovation är viktigt för många branscher och organisationstyper. Vi har olika nätverk som består av representanter från mindre företag, större industrier, akademi och forskningsinstitut.

Långsiktigt arbete
Vi arbetar tätt med vår styrelse och ledningsgrupp för att formulera långsiktiga mål och strategier inom lättviktsområdet. Vi formulerar det i vår Lättviktsagenda som uppdateras vart tredje år.


 

Page

Arkiv

Vi har haft mycket på gång sedan LIGHTer startade 2013. På den här sidan har vi samlat filmer, Success Stories och utbildningar vi haft genom tiderna.