About us

Lättvikt för ett hållbart samhälle

Behovet av lättare produkter styrs av de stora globala utmaningarna. Jordens växande befolkning måste samsas om ändliga resurser och samtidigt enas om kraftfulla miljöåtgärder. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en självklar väg till minskat resursbehov och högra energieffektivitet. Vi arbetar strategiskt för nationell sammanhållning och konkurrenskraft och bidrar till internationella utbyten och samverkan.


Inom SIP LIGHTer arbetar vi med:

Projekt
Tillsammans med Vinnova formulerar vi utlysningstexterna till våra industriförankrade utvecklingsprojekt.

Mötesplatser för kunskapsutbyten
För att gynna samverkan och idéutbyten anordnar vi regelbundna workshoppar och konferenser.

Nätverk
Lättviktsinnovation är viktigt för många branscher och organisationstyper. Vi har olika nätverk som består av representanter från mindre företag, större industrier, akademi och forskningsinstitut.

Långsiktigt arbete
Vi arbetar tätt med vår styrelse och ledningsgrupp för att formulera långsiktiga mål och strategier inom lättviktsområdet. Vi formulerar det i vår Lättviktsagenda som uppdateras vart tredje år.


Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver synen på relationerna mellan partners, finansiärer och medarbetare inom LIGHTer, men också med andra aktörer. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning och innovation. Våra fyra värdeord är hållbarhet, samverkan, öppenhet och förnyelse.

Hållbarhet

Vårt arbete styrs mot mätbara och utmanande mål inom miljö, energieffektivitet och socialt hållbar utveckling. Alla projekt inom SIP LIGHTer får hjälp med att göra en utförlig hållbarhetsanalys, som i sin tur gör det möjligt att utveckla lättviktsteknik som säkrar hållbarhet på alla punkter.

Samverkan

Vi skapar synergier genom branschöverskridande samverkan för att nå världsklass. Vårt innovationsprogram är gränsöverskridande med projektledare från flera branscher och leverantörsnivåer. Akademi och institut är viktiga medspelare i vår strävan att sprida kompetens till fler delar av vårt samhälle. 

Öppenhet

LIGHTer vänder sig till näringsliv, akademi, institut, finansiärer, samhälle och andra aktörer som arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och globala miljömål med hjälp av lättivkt. Små- och medelstora företag är extra viktiga för oss, liksom att få yngre förmågor att växa både inom akademin och näringslivet. Vårt internationella samarbete ger ytterligare näring åt hela vårt nätverk. Vi stärks av en mångfald i kompetenser och erfarenheter. 

Förnyelse

Vi tänker nytt i alla led. Det gäller alltifrån hur vi skapar arbetsprocesser till hur vi kommunicerar. Det är centralt för oss att förnya oss för att nå nya målgrupper. Det är också centralt för oss att öppna oss för nya intressenters tankar och idéer.


 

Page

Arkiv

Vi har haft mycket på gång sedan LIGHTer startade 2013. På den här sidan har vi samlat filmer, Success Stories och utbildningar vi haft genom tiderna.