MIMAP

Mixed Materials for lighter Products

Projektets mål är att demonstratorerna som utvecklas ska vara 20 procent lättare än konventionella produkter, och att utvecklingstiden för dessa produkter kortas med 20 procent.

Syfte och mål med projektet

För att svensk industri inte ska halka efter och arbetstillfällen försvinna utomlands är utvecklingen av lättare produkter mycket viktig. Projektets mål är att de demonstratorer som utvecklas ska vara 20 procent lättare än konventionella produkter tack vare utnyttjandet av mixade material. Vidare ska även utvecklingstiden för dessa produkter kortas med 20 procent genom det arbetssätt som utvecklas och den erfarenhetsdatabas som byggts upp.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av strukturer i mixade material kommer att underlättas i framtida produktutveckling om projektet lyckas med sina föresatser. Det handlar om att utveckla ett effektivt arbetssätt, utformat runt en unik erfarenhetsdatabas med lättillgänglig och nödvändig information (bland annat materialmodeller). På detta sätt bidrar projektet till det strategiska innovationsprogrammets effektmål att svenska lättviktslösningar skapar tillväxt inom näringslivet samt att svensk lättviktsexport ökar.


Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är organiserat kring fyra tekniska arbetspaket: Informationsinsamling, Metodutveckling, Demonstratorutveckling samt Prototyptillverkning och provning. Parallellt med det tekniska arbetet pågår arbetsspaketen Projektledning och Informationsspridning. Projektet avslutas med ett arbetspaket för att utforma planer för industriell implementering. Flera leverantörsnivåer involveras i projektet, både slutanvändare och tillverkare. Dessutom involveras en komponent- och en materialleverantör, två forskningsinstitut inom Swerea och en högskola.

Samtliga deltagande företag

  • Volvo Cars
  • Husqvarna 
  • SSAB 
  • Högskolan i Skövde 
  • Gestamp Hardtech 
  • Swerea KIMAB 

Projektet delfinansieras av Vinnova

18 Dec - 2015

Projektstart

18 Nov - 2017

Projektslut

Related content