CALLS FOR FUNDING

Got a great project idea? Through SIP LIGHTer, you can apply for funding to cover everything from small, innovative feasibility studies to multi-year projects. We fund three types of projects within SIP LIGHTer:

•    Research and innovation projects – Major projects that last several years, co-funded by Vinnova.
•    Feasibility studies – Smaller-scale pre-projects for major technological leaps, co-funded by Vinnova.
•    LIGHTer SME project – Co-funding for SMEs for technology development. Funded by Vinnova.

Our website also highlights other types of funders. For those, you will see “LIGHTer recommends” above the call.
Reporting templates and model agreements (a project agreement that you are welcome to use) are available at the bottom of this page. 
You can find more information about each funding opportunity in the call descriptions below. If you have any questions about the calls, please contact Cecilia Ramberg or Christian Olsson.
 

Calls within LIGHTer

Call

LIGHTer Småföretag

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Småföretagsprojekt Den...
closed
SIP LIGHTer
Call
LIGHTer Academy

Industriella gränsgångare

Sista ansökningsdag: 11 april 2023
closed
Call
Utlysning 2023

LIGHTers utlysning!

Finansiär: Vinnova Sista ansökningsdag: den 10 maj
closed
SIP LIGHTer
Call
2023

LIGHTer Småföretag

Utlysningen öppnar: augusti 2023 Sista ansökningsdag: 19 september 2023 kl. 14:00
closed
SIP LIGHTer

Other calls

Call
LIGHTer Recommends

SMART 5TH CALL FOR PROJECTS IS OPEN!

Deadline for application: 24 January 2022 (PO)
closed

Hållbarhetsarbete

Framtidens lättviktslösningar är inte enbart tekniska - de måste också vara hållbara. För att säkerställa att våra projekt bidrar till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv arbetar vi med ett hållbarhetsstöd som vi erbjuder till alla som engagerar sig i våra projekt. Under ansökningsperioden erbjuder vi ett hållbarhetsverktyg för analys i Excel. Även programkontoret erbjuder upp till två timmars telefonsupport.