PAVE

Probabilistic analysis and verification process for composite structures

Detta industridrivna utvecklingsprojekt syftar till att utveckla ett kostnads- och tidseffektiv metod som möjliggör utveckling av tillförlitliga kompositstrukturer.

Om projektet

Kompositmaterial skapas samtidigt som strukturen, dvs materialet existerar inte innan strukturen tillverkas. Konstruktionsdata måste därför ta hänsyn till den valda tillverkningsprocessen och hur den påverkar prestanda hos en viss komponent. Detta görs generellt inte industriellt och som en konsekvens kan tillförlitlighetsproblem uppstå, eller så krävs ytterligare kostsamma tester för att verifiera produktegenskaperna. Detta industridrivna utvecklingsprojekt syftar till att utveckla ett kostnads- och tidseffektiv metod som möjliggör utveckling av tillförlitliga kompositstrukturer.

Projektets bidrag till programmålen

Projektet fokuserar först på en metod för att snabbt få tillgång till materialens konstruktionsdata, med hänsyn till vald tillverkningsprocess. En metod för att utvärdera prestanda hos slutprodukter kommer sedan att utvecklas. Metoden baseras på att karaktärisera en tillverkningsprocess med den variabilitet som införs och ta hänsyn till dessa i en CAE-miljö genom probabilistisk analys. Metoderna kommer att valideras på två demonstratorer som har valts för att illustrera tillämpningen i olika branscher och för att främja utbytet mellan de olika projektpartnerna.


Genomförande

Som en direkt effekt av projektet kommer behovet av fysiska tester att minska, och därmed ta bort ett betydande hinder för introduktion av kompositmaterial hos SME. För större företag kommer ett reducerat behov av provning att medföra en mer kostnads- och tidseffektiv utvecklingsprocess. För båda kommer detta att resultera i mer konkurrenskraftiga processer och produkter samt öka användningen av lättviktslösningar i den svenska industrin. Konsortiet representerar stora och små företag från transport-, marin- och möbelindustri, inklusive OEMer och leverantörer.


Samtliga deltagande företag 

  • Scania
  • Exova
  • Marström
  • SICOMP
  • KTH
  • Volvo Cars
  • CAE Value
  • IKEA of Sweden
  • Gestamp

Projektet delfinansieras av Vinnova.

15 Jun - 2015

Projektstart

02 Nov - 2017

Projektslut

Related content