Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att hållbart stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi.

Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av hållbara lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt). I år fokuserar utlysningen extra mycket på cirkularitet.

Alla godkända projekt behöver göra en hållbarhetsanalys av projektet, samt delta vid en hållbarhetsworkshop i Mölndal, den 30 augusti 2023. Ett möjligt verktyg för hållbarhetsanalysen finns nedan. Du kan få kostnadsfri rådgivning via telefon om hur verktyget kan användas. Vidare information finns i utlysningstexten på Vinnovas hemsida.

Vad man kan söka för

Forsknings- och innovationsprojekt på max 2 år för utveckling av ny lättviktsteknik med industriella tillämpningar.

Vem som kan söka

Konsortier av företag, institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Minst två behovsägande företag med konkreta industriella behov. Engagemang av SMF uppmuntras.

Hur mycket man kan söka för

Utlysningens totala budget är på 7 miljoner kronor. Maximal bidragsnivå för FoI-projekt är 50 procent.

Kontaktperson

Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@ri.se  010-228 47 05

Related content