Regional cooperation

The lightweight sector needs all of Sweden if it wants to evolve. LIGHTer is currently active in five regional nodes: Blekinge, North, Småland, Västra Götaland and Östergötland.

Progress in lightweighting relies on collaboration between industry and academia in different regions of Sweden. In these regional nodes, needs and opportunities are identified and connected to key regional and national experts. 
To learn more, please contact us or download our Regional Strategy (in Swedish).

Västra Götaland

Små- och medelstora företag i samarbete Noden i Västra Götaland utgör ett nätverk av företag och forskningsutövare och är en viktig regional plattform. Nodens aktiviteter fokuserar på små och medelstora företag som vill och kan växa, och där stora företag ingår som motorer. Branscher i fokus är flyg...