Lightweight Member Programme

Lightweight Member Programme

As a member of our network, you are able to enjoy benefits such as free or discounted lightweight courses, the possibility to influence the Lightweight Agenda and Lightweight Member Programme's strategic work. You also become eligible to be elected as a board member and get full access to our network and member projects.

In order to become a member of Lightweight Member Programme, your enterprise must have a Swedish corporate registration number.

Medlemsförmåner

  • Göra studiebesök hos medlemsorganisationer i samband med våra nätverksträffar
  • Kostnadsfri tillgång till webbaserade kurser samt rabatt på klassrumskurser
  • Föreslå, delta i och dra nytta av strategiska satsningar. Läs mer om våra strategiska satsningar.
  • Ansöka om Medlemscheckar för alla vinstdrivande medlemmar med färre än 250 anställda. Läs mer om Medlemscheckar.
  • Delta i strategidiskussioner om Lättviktsagendans innehåll
  • Delta och rösta på Medlemsprogram Lättvikts årsstämma
  • Utvalda medlemsrabatter på lättviktskonferenser och kurser
  • Delta i Medlemsprogram Lättvikts Teknikgrupp, vilket är ett forum där utbyte av industrierfarenheter, bildande av projektkonsortium och projektdiskussioner äger rum. Teknikgruppen är en möjlighet för medlemmarna att göra sina röster hörda