X-Shell

Volymproduktion av vävförstärkta termoplastkompositer

Projektets idé

Kompositer ses som en central lösning för utmaningen viktreduktion som är ett av de viktigaste kraven inom flera branscher. För att möta behovet av volymproduktion bedöms termoplastkompositer som det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet.
Projektet avser att industrialisera teknologin att kombinera formade kol- eller glasfiberförstärkta termoplastvävar med formsprutning. Teknologin erbjuder ett effektivt nyttjande av materialegenskaper och en produktionsprocess för att åstadkomma en kostnadseffektiv viktbesparing vid högvolymsproduktion.


Projektets bidrag till programmålen

Projektet kommer att adressera tre av LIGHTers innovationsteman:

  • Lägre kostnad för lättviktslösningar genom möjlighet till effektiva produktionsprocesser anpassade för höga volymer
  • Lättare strukturer genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar genom effektivt nyttjande av materialegenskaper i de kombinerade processtegen
  • Kortare utvecklingstider för lätta strukturer genom framtagning av simuleringsmetodiker gällande både utveckling och produktion.

Genomförande

Projektets kommer huvudsakligen att:

  • utvärdera materialsystem ur ett produktions- och processperspektiv
  • identifiera processparametrar för att skapa en kostnadseffektiv tillverkning som i slutändan resulterar i kostnadseffektiv viktbesparing i höga volymer
  • koppla egenskaper mot kvalitetsparametrar
  • visualisera teknologikonceptet genom lämpliga demonstratorer – en stolsrygg inom fordonsindustrin och samt en möbelapplikation
  • etablera simuleringsmetodik för aktuella materialsystem för effektiv utveckling och produktion
  • utveckla hållbara affärsmodeller för kommersialisering av teknikkonceptet

Deltagande företag

FS Dynamics
Innovatum
Inxide
KB Components
Kinnarps
KTH
Swerea Sicomp
VA-Automotive
Volvo Cars

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Dec - 2014

Projektstart

31 Dec - 2016

Projektslut

Inlämning av slutrapport

10 May - 2017

Presentation av resultat på LIGHTer resultatworkshop i Stockholm

Relaterat innehåll