Lätta transmissionskomponenter

Viktseffektiva transmissioner 

Viktseffektiva transmissioner möjliggör stora vinster som arbetsmiljö för handhållna verktyg och avsevärt förbättrad driftsekonomi för tunga fordon.

Transmissionskomponenter utgör ett betydande viktbidrag i många produkter. Projektet Viktseffektiva transmissioner möjliggör stora vinster som arbetsmiljö för handhållna verktyg, och avsevärt förbättrad driftsekonomi för tunga fordon. Det innebär också ökad prestanda per viktsenhet och möjliggör att komponenter kan tillverkas i mindre format med bibehållen eller ökad prestanda. Att ett ökat moment kan tas ut utan krav på omkonstruktion bidrar till en avsevärt kortare utvecklingstid.

Inom projektet ska olika tillverkningskoncept utvecklas och utvärderas för att rangordna dessa efter prestanda, viktsbesparingspotential, kostnad och miljö. Material- och komponentegenskaper kommer att utvärderas och utmattningsprovning kommer att genomföras. Resultatet blir en systematisk jämförelse av olika lösningar, och kunskap för att möjliggöra val av material och metod för vikteffektiva komponenter. 

Intressenter

Projektgruppen representerar hela tillverkningskedjan för både handhållna verktyg och fordonsindustrin. Atlas Copco, Husqvarna och Scania är OEM, Ovako, Uddeholms och Höganäs är materialtillverkare, Parker Hannifin, GKN Driveline, Bodycote, Swepart underleverantörer samt EFD, Oerlikon Balzers och AGA är leverantörer. Forskningsinstitut är Swerea KIMAB och Swerea IVF.

Mål

Målet med projektet är att ta fram nya material- och tillverkningskoncept för tillverkning av viktseffektiva transmissionskomponenter för att nå en viktsreducering på minst 20 procent genom prestandahöjande åtgärder. Projektet adresserar Innovationstema 4: ”50 procent lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar”.

Projektet delfinansieras av Vinnova

01 Jul - 2014

Projektstart

01 Mar - 2018

Projektslut

16 May - 2018

Presentation av resultat på LIGHTer resultatworkshop i Göteborg

Relaterat innehåll