LIGHTSPAN-projektet optimerar konstruktion & tillverkning av gång- och cykelbroar för en hållbar framtid

Under Stålbyggnadsdagen på Älvsjömässan i oktober presenterade medlemmarna i LIGHTSPAN-projektet, Peter Nilsson Strand, Amer Ali och Annette Fjeld-Hansen, vilken roll GA-optimering och robotsvetsning spelar för att designa och tillverka hållbara gång- och cykelbroar.

Rundquist Arkitekter har gestaltat brokonceptet från LIGHTSPAN som visas här.

Peter Nilsson-Strand berättade om bakgrund och mål för LIGHTSPAN-projektet. Amer Ali från WSP presenterar resultat från GA-optimering, som möjliggör både material- och kostnadsbesparingar och Anette Fjeld-Hansen från Prodtex berättade om möjligheter med robotiserad svetsning för brobyggnad.
 

 

Finansierat av LIGHTer och med start i december 2020, har LIGHTSPAN-projektet ägnat sig åt att optimera konstruktion och tillverkning av gång- och cykelbroar (GC-broar). Målet har varit att skapa broar som inte bara är tekniskt hållbara, utan även miljövänliga och kostnadseffektiva. Genom att automatisera produktionsprocessen, inklusive montering och ytbehandling, har projektet öppnat dörren för nya lösningar. Flera materialalternativ har utvärderats, inklusive konventionellt konstruktionsstål, väderbeständigt stål, duplexa stål och aluminium. 

Olika fackverkskonstruktioner, som utgör det primära bärande systemet för GC-broar, har utvärderats. Genom att använda generiska optimeringsalgoritmer har olika stångtvärsnitt och geometrier undersökts, för att hitta de mest miljövänliga och ekonomiskt försvarbara alternativen. Upp till ca 20% materialbesparing kan nås när GA-algoritmer används i tidigt designskede. 

Nya koncept som är skalbara och mer anpassade för robotiserad tillverkning har även tagits fram och utvärderats. Dessa når väsentlig vikt- och kostnadsbesparing, ca 20-30%, och effektivare tillverkning.

LIGHTSPAN-projektet har sammanfört en rad samarbetspartners, inklusive verkstäder, konstruktörer, arkitekter, materialtillverkare, broägare och forskningsinstitut. Projektet har pågått under tre år och kommer att avslutas i november 2023.